Profession IKT-systemarkitekt

IKT-systemarkitekter designer arkitektur, komponenter, moduler, grænseflader og data til et system med flere komponenter for at opfylde specificerede krav.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Hardwareplatforme

  Karakteristikaene for den hardwarekonfiguration, der er nødvendig for at behandle softwareproduktet.

 • Systemer til udvikling af livscyklus

  Rækkefølgen af trin, f.eks. planlægning, oprettelse, afprøvning og anvendelse, samt modeller for udvikling og livscyklusstyring af et system.

 • Webprogrammering

  Det programmeringsparadigme, der er baseret på at kombinere formateringssprog (som tilfører sammenhæng og struktur til tekst) og anden webprogrammeringskode, såsom AJAX, javascript og PHP, med henblik på at gennemføre passende tiltag og visualisere indholdet.

 • Systemteori

  Principper, der kan anvendes på alle typer systemer på alle niveauer i et hierarki, og som beskriver systemets interne organisation, dets mekanismer til opretholdelse af identitet og stabilitet og opnåelse af tilpasning og selvregulering samt dets afhængighed og samspil med miljøet.

 • Modellering af virksomhedsprocedure

  De værktøjer, metoder og anmærkninger, som f.eks. Business Process Model and Notation (BPMN) og Business Process Execution Language (BPEL), som anvendes til at beskrive og analysere kendetegnene ved en forretningsproces og dens videreudvikling.

 • Databaseudviklingsværktøjer

  De metoder og værktøjer, der anvendes til at skabe en logisk og fysisk struktur af databaser, såsom logiske datastrukturer, diagrammer, modelleringsteknikker og entitetsrelationer.

Færdigheder

 • Integrere systemkomponenter

  Udvælge og anvende integrationsteknikker og -redskaber til at planlægge og gennemføre integration af hardware- og softwaremoduler og komponenter i et system. Anvende særlige prøvningsteknikker for at sikre integritet under systemintegration.

 • Designe informationssystem

  Definere arkitektur, sammensætning, komponenter, moduler, grænseflader og data til integrerede informationssystemer (hardware, software og netværk) baseret på systemkrav og specifikationer.

 • Anvende teori om IKT-systemer

  Gennemføre principper for teorien om IKT-systemer for at forklare og dokumentere systemkarakteristika, der kan anvendes generelt i andre systemer

 • Designe virksomhedsarkitektur

  Analysere forretningsstrukturen og sørge for en logisk tilrettelæggelse af virksomhedsprocesserne og informationsinfrastrukturen. Anvende principper og praksis, der hjælper organisationer med at gennemføre deres strategier, reagere på afbrydelser og nå deres mål.

 • Udføre test af system

  Vælge, udføre og spore test af software eller hardware til påvisning af systemfejl både inden for de integrerede systemenheder, mellem opstillinger og i systemet som helhed. Tilrettelægge test såsom test af installationer, sikkerhedstest og test af grafiske brugerflader.

 • Fastsætte tekniske krav

  Specificere de tekniske egenskaber ved varer, materialer, metoder, processer, tjenester, systemer, software og funktioner ved at identificere og reagere på de særlige behov, der skal opfyldes i henhold til kundens behov.

 • Bedømme IKT-viden

  Evaluere den implicitte beherskelse af kvalificerede eksperter i et IKT-system for at tydeliggøre den til yderligere analyse og brug.

 • Bruge markup language

  Anvende computersprog, der kan skelnes grammatisk fra teksten, tilføje anmærkninger til et dokument, specificere layoutet og behandlingstyperne i dokumenter såsom HTML.

 • Oprette datamodeller

  Anvende særlige teknikker og metoder til at analysere datakravene i en organisations virksomhedsprocesser for at skabe modeller for disse data, såsom konceptuelle, logiske og fysiske modeller. Disse modeller har en særlig struktur og et bestemt format.

 • Administrere database

  Anvende databasedesignordninger og -modeller, definere indbyrdes afhængigheder mellem data, anvende søgesprog og databasestyringssystemer (DBMS) med henblik på at udvikle og forvalte databaser.

 • Analysere forretningskrav

  Undersøge kundernes behov og forventninger til et produkt eller en tjeneste med henblik på at identificere og løse uoverensstemmelser og eventuelle uoverensstemmelser mellem de involverede interessenter.

 • Tilpasse software til systemarkitekturen

  Bringe systemets design og tekniske specifikationer i overensstemmelse med softwarearkitekturen for at sikre integration og interoperabilitet mellem systemets komponenter.

 • Anskaffe systemkomponenter

  Anskaffe hardware, software eller netværkskomponenter, som matcher andre systemkomponenter, for at udvide det og udføre de nødvendige opgaver.

Source: Sisyphus ODB