Profession IKT systemtester

IKT-systemtestere udfører prøvningsaktiviteter og visse testplanlægningsaktiviteter. De kan også fjerne fejl og reparere IKT-systemer og -komponenter, selv om dette hovedsagelig svarer til designere og udviklere. De sikrer, at alle systemer og komponenter fungerer korrekt, inden de leverer dem til interne og eksterne kunder.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Niveauer af softwaretestning

  Testniveauer i softwareudviklingsprocessen, f.eks. enhedstestning, integrationstestning, systemtestning og godkendelsestestning.

 • Systemteori

  Principper, der kan anvendes på alle typer systemer på alle niveauer i et hierarki, og som beskriver systemets interne organisation, dets mekanismer til opretholdelse af identitet og stabilitet og opnåelse af tilpasning og selvregulering samt dets afhængighed og samspil med miljøet.

 • Softwareafvigelser

  Afvigelser fra standard og ekstraordinære hændelser i softwaresystemets ydeevne, identifikation af hændelser, der kan ændre strømmen og behandlingen af systemudførelsen.

Færdigheder

 • Udføre vurderinger af sikkerhedssårbarhed

  Udføre sikkerhedstestning, f.eks. test af netgennemtrængningsprøvning, trådløs afprøvning, kodeundersøgelser, vurdering af trådløse netværk og/eller firewalls, i overensstemmelse med de metoder og protokoller, der er godkendt af industrien, for at identificere og analysere potentielle sårbarheder.

 • Identificere svagheder i IKT-system

  Analysere system- og netværksarkitektur, hardware- og softwarekomponenter og data med henblik på at identificere svagheder og sårbarheder over for indtrængen eller angreb.

 • Udarbejde dokumentation om softwareafprøvning

  Beskrive procedurer for afprøvning af software til teknisk hold og analyse af prøveresultater for brugere og kunder for at informere dem om softwarens tilstand og effektivitet.

 • Udføre test af system

  Vælge, udføre og spore test af software eller hardware til påvisning af systemfejl både inden for de integrerede systemenheder, mellem opstillinger og i systemet som helhed. Tilrettelægge test såsom test af installationer, sikkerhedstest og test af grafiske brugerflader.

 • Udføre softwaretests

  Gennemføre tests for at sikre, at et softwareprodukt vil fungere korrekt i henhold til de specificerede kundekrav ved hjælp af specialiserede softwareværktøjer. Anvende teknikker og værktøjer til at identificere softwarefejl (bugs) og fejlfunktioner.

 • Anvende teori om IKT-systemer

  Gennemføre principper for teorien om IKT-systemer for at forklare og dokumentere systemkarakteristika, der kan anvendes generelt i andre systemer

 • Rapportere testresultater

  Rapportere testresultater med fokus på resultater og anbefalinger, idet der skelnes mellem alvorlighedsgrader. Medtage relevante oplysninger fra prøvningsplanen og gennemgå testmetoderne ved hjælp af parametre, tabeller og visuelle metoder til forklaring, hvor det er nødvendigt.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identificere stærke og svage sider ved forskellige abstrakte, rationelle koncepter som f.eks. spørgsmål, holdninger og tilgange til en specifik problematisk situation med henblik på at finde løsninger og alternative metoder til at tackle situationen.

 • Replikere kundes softwareproblemer

  Anvende specialiserede værktøjer til at kopiere og analysere de betingelser, der er årsag til det sæt af softwaretilstande eller -output, der indberettes af kunden, med henblik på at finde passende løsninger.

Source: Sisyphus ODB