Profession IKT-tilgængelighedstester

IKT-tilgængelighedstestere evaluerer websteder, softwareapplikationer, systemer eller brugergrænsefladekomponenter med hensyn til venlighed, navigation og synlighed overfor alle typer brugere, herunder navnlig brugere med særlige behov eller handicap.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Adfærdsvidenskab

  Undersøgelse og analyse af personadfærd gennem regulerede og virkelighedstro observationer og disciplinerede videnskabelige forsøg.

 • IKT-tilgængelighedsstandarder

  Anbefalingerne om at gøre IKT-indhold og -applikationer mere tilgængelige for en bredere kreds af mennesker, primært med handicap, såsom blindhed og svagt syn, døvhed og høretab samt kognitive begrænsninger. Det omfatter standarder såsom retningslinjerne for webindholds tilgængelighed (WCAG).

 • World Wide Web Consortium-standarder

  De standarder, tekniske specifikationer og retningslinjer, der er udviklet af den international organisation World Wide Web Consortium (W3C), og som muliggør udformning og udvikling af webapplikationer.

 • Applikations brugervenlighed

  Processen, der har til formål at måle og fastslå læringsevnen, effektiviteten, nytteværdien og brugervenligheden af en softwareapplikation.

 • Menneske-computer-interaktion

  Studiet af adfærden af samt interaktionen mellem digitalt udstyr og mennesker.

 • Niveauer af softwaretestning

  Testniveauer i softwareudviklingsprocessen, f.eks. enhedstestning, integrationstestning, systemtestning og godkendelsestestning.

Færdigheder

 • Måle brugervenligheden af program

  Kontrollere softwarens bekvemmelighed for slutbrugeren. Identificere brugerproblemer og foretage justeringer for at forbedre brugervenligheden. Indsamle inputdata om, hvordan brugerne vurderer softwareprodukter.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identificere stærke og svage sider ved forskellige abstrakte, rationelle koncepter som f.eks. spørgsmål, holdninger og tilgange til en specifik problematisk situation med henblik på at finde løsninger og alternative metoder til at tackle situationen.

 • Rapportere testresultater

  Rapportere testresultater med fokus på resultater og anbefalinger, idet der skelnes mellem alvorlighedsgrader. Medtage relevante oplysninger fra prøvningsplanen og gennemgå testmetoderne ved hjælp af parametre, tabeller og visuelle metoder til forklaring, hvor det er nødvendigt.

 • Gennemføre forskningsinterview

  Anvende professionelle forsknings -og interviewmetoder og -teknikker til indsamling af relevante data, fakta eller oplysninger for at få ny viden og fuldt ud forstå den interviewede persons budskab.

 • Udarbejde dokumentation om softwareafprøvning

  Beskrive procedurer for afprøvning af software til teknisk hold og analyse af prøveresultater for brugere og kunder for at informere dem om softwarens tilstand og effektivitet.

 • Vurdere brugeres interaktion med IKT-applikationer

  Evaluere, hvordan brugerne interagerer med IKT-applikationer med henblik på at analysere deres adfærd, drage konklusioner (f.eks. om deres motiver, forventninger og mål) og forbedre applikationernes funktionalitet.

 • Udføre softwaretests

  Gennemføre tests for at sikre, at et softwareprodukt vil fungere korrekt i henhold til de specificerede kundekrav ved hjælp af specialiserede softwareværktøjer. Anvende teknikker og værktøjer til at identificere softwarefejl (bugs) og fejlfunktioner.

 • Udføre analyser af brugeres IKT-aktiviteter

  Udføre forskningsopgaver såsom rekruttering af deltagere, planlægning af opgaver, indsamling af empiriske data, dataanalyse og produktion af materialer med henblik på at vurdere interaktionen mellem brugere og et IKT-system, et IKT-program eller en IKT-applikation.

 • Teste for adfærdsmønstre

  Skelne mønstre i enkeltpersoners adfærd ved hjælp af forskellige test for at forstå årsagerne til deres adfærd.

 • Teste for emotionelle mønstre

  Opdage mønstre i individers følelser ved at anvende forskellige tests til at forstå årsagerne til disse følelser.

 • Afprøve systemadgang for brugere med særlige behov

  Undersøge, om softwaregrænsefladen er i overensstemmelse med standarder og forskrifter, så systemet kan anvendes af personer med særlige behov.

 • Replikere kundes softwareproblemer

  Anvende specialiserede værktøjer til at kopiere og analysere de betingelser, der er årsag til det sæt af softwaretilstande eller -output, der indberettes af kunden, med henblik på at finde passende løsninger.

 • Bruge oplevelseskort

  Undersøge alle interaktioner og kontaktpunkter, som mennesker har med et produkt, et mærke eller en tjenesteydelse. Fastlæg vigtige variabler såsom varighed og hyppighed for hvert kontaktpunkt.

Source: Sisyphus ODB