Profession IKT-udviklingschef

IKT-udviklingschefer øger forretningsmulighederne for organisationen og udvikler strategier, der kan bidrage til en gnidningsløs drift af organisationen, produktudvikling og produktdistribution. De forhandler priser og fastsætter aftalevilkår.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Beslutningsstøttesystemer

  IKT-systemer, der kan anvendes til at støtte erhvervslivet eller den organisatoriske beslutningstagning.

 • IKT-marked

  Processerne, interessenterne og dynamikken i forsyningskæden for varer og serviceydelser på IKT-markedet.

 • Virksomhedsprocesser

  Processer, som en virksomhed anvender for at forbedre effektiviteten, fastsætte nye mål og nå mål på en rentabel og rettidig måde.

 • IKT-systemer til virksomheder

  Softwarepakker, hardwareudstyr og nye teknologier, der anvendes til at understøtte forretningsprocesser, såsom virksomhedsressourceplanlægning, forvaltning af kunderelationer, mobile enheder og netløsninger.

 • Innovationsprocesser

  De teknikker, modeller, metoder og strategier, der bidrager til fremme af tiltag i retning af innovation.

 • Koncepter vedrørende forretningsstrategi

  Terminologi, der er knyttet til udformningen og implementeringen af de vigtigste tendenser og mål, der fastlægges af en organisations topledelse, samtidig med at der tages hensyn til organisationens ressourcer, konkurrenter og miljøer.

Færdigheder

 • Udføre forretningsanalyser

  Evaluere virksomhedens tilstand alene og i forhold til konkurrenterne i branchen, gennemføre undersøgelser, placere data i relation til virksomhedens behov og udpege områder med muligheder.

 • Finde nye måder at gøre tingene på

  Søge efter forbedringer og præsentere innovative løsninger, kreativitet og alternativ tankegang med henblik på at udvikle nye teknologier, metoder, idéer og svar på arbejdsrelaterede problemer.

 • Fortolke eksisterende data

  Analysere data indsamlet fra kilder, f.eks. markedsdata, videnskabelige dokumenter, kundekrav og spørgeskemaer, der er aktuelle og ajourførte, med henblik på at vurdere udvikling og innovation inden for ekspertiseområder.

 • Give livepræsentationer

  Holde en tale eller et foredrag, hvor et nyt produkt, en ny tjeneste, en idé eller et stykke arbejde fremlægges og beskrives for et publikum.

 • Innovere på IKT-området

  Skabe og beskrive nye, originale forsknings- og innovationsidéer inden for informations- og kommunikationsteknologi, sammenligne med nye teknologier og tendenser og planlægge udviklingen af nye idéer.

 • Udpege nye forretningsmuligheder

  Opsøge potentielle kunder eller produkter med henblik på at skabe yderligere salg og sikre vækst.

 • Overvåge teknologiske tendenser

  Danne sig et overblik over og undersøge de seneste tendenser og den teknologiske udvikling. Observere og foregribe deres udvikling i henhold til nuværende eller fremtidige markeds- og forretningsvilkår.

 • Analysere forretningskrav

  Undersøge kundernes behov og forventninger til et produkt eller en tjeneste med henblik på at identificere og løse uoverensstemmelser og eventuelle uoverensstemmelser mellem de involverede interessenter.

 • Gennemføre markedsundersøgelser

  Indsamle, vurdere og præsentere data om målmarked og -kunder for at fremme strategisk udvikling og feasibility-undersøgelser. Identificere markedstendenser.

 • Indsamle kundefeedback via applikationer

  Indsamle svar og analysere data fra kunder for at identificere anmodninger eller problemer med henblik på at forbedre applikationer og den overordnede kundetilfredshed.

Source: Sisyphus ODB