Profession IT-hardwaretekniker

It-hardwareteknikere samarbejder med computerhardwareingeniører om udvikling af computerhardware, såsom motherboards, routere og mikroprocessorer. IT-hardwareteknikere er ansvarlige for at bygge, teste, overvåge og vedligeholde avanceret computerteknologi.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Metoder til test af hardware

  De processer, hvor hardwarekomponenter eller -systemer testes, f.eks. systemtest (ST), løbende pålidelighedstest (ORT) og kredsløbstest (IKT).

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Computerteknik

  Teknisk disciplin, der kombinerer computervidenskab med elektroteknik for at udvikle hardware og software. Computerteknik beskæftiger sig med elektronik, softwaredesign og integrering af hardware og software.

 • Computerteknologi

  Computere, computernetværk og andre informationsteknologier og udstyr, der kan lagre, hente, sende og manipulere data.

 • Hardwarematerialer

  Egenskaber, anvendelser og miljøvirkninger af materialer, der anvendes til udvikling af hardware.

 • Hardwareplatforme

  Karakteristikaene for den hardwarekonfiguration, der er nødvendig for at behandle softwareproduktet.

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

 • Kredsløbsdiagrammer

  Gennemlæse og forstå kredsløbsdiagrammer, der viser forbindelser mellem anordninger, f.eks. effekt- og signalforbindelser.

 • Hardwarekomponenter

  De væsentlige komponenter, der udgør et hardwaresystem, såsom LCD-skærme, kamerasensorer, mikroprocessorer, hukommelser, modemmer, batterier og deres sammenkoblinger.

 • Hardwarearkitekturer

  Design, der ligger til grund for de fysiske hardwarekomponenter og deres indbyrdes forbindelse.

Færdigheder

 • Forberede produktionsprototyper

  Forberede tidlige modeller eller prototyper for at afprøve koncepter og replikeringsmuligheder. Skabe prototyper til vurdering af forproduktionsforsøg.

 • Teste hardware

  Teste computerhardwaresystemer og -komponenter ved hjælp af passende udstyr og prøvningsmetoder såsom systemtest (ST), løbende pålidelighedstest (ORT) og prøvning i kredsløb (ICT). Overvåge og evaluere systemets præstationer og træffe foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.

 • Installere hardware

  Montere de nødvendige hardwarekomponenter såsom bundkortet, centralenhed, harddisk, diskdrev, strømforsyningsenhed, RAM, PCI-kort, mus, tastatur, kameraer og andre nødvendige komponenter til at bygge computeren. Fastgøre delene manuelt ved hjælp af skruetrækkere eller montagemaskiner og installere ledninger.

 • Assistere videnskabelige forskere

  Bistå ingeniører og videnskabsfolk med at gennemføre forsøg, foretage analyser, udvikle nye produkter eller processer, udvikle teori og foretage kvalitetskontrol.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Kommunikere og samarbejde med ingeniører

  Samarbejde med ingeniører for at sikre en fælles forståelse og drøfte produktdesign, -udvikling og -forbedring.

 • Justere komponenter

  Justere og oplægge komponenter for at sætte dem rigtigt sammen i henhold til tekniske tegninger og planer.

 • Læse monteringstegninger

  Læse og fortolke tegninger, der indeholder alle dele og underenheder af et bestemt produkt. Tegningen identificerer de forskellige komponenter og materialer og giver vejledning i, hvordan et produkt samles.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Fastgøre komponenter

  Spænde komponenter sammen i henhold til blueprints og tekniske planer med henblik på at skabe underenheder eller færdige produkter.

 • Kontrollere kvaliteten af produkter

  Anvende forskellige teknikker for at sikre, at produktkvaliteten overholder kvalitetsstandarderne og specifikationerne. Føre tilsyn med fejl, emballering og returvarer til forskellige produktionsafdelinger.

Source: Sisyphus ODB