Profession IT-ingeniør

IT-ingeniører udfører forskning i computer- og informationsvidenskab, der er rettet mod større viden om og forståelse af de grundlæggende aspekter af IKT-fænomener. De udarbejder forskningsrapporter og -forslag. IT-ingeniører kan også opfinde og designe nye metoder til computerteknologi, finde innovative anvendelser af eksisterende teknologi og undersøgelser og løse komplekse computerproblemer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

Færdigheder

 • Gennemføre kvalitativ forskning

  Indsamle relevante oplysninger ved hjælp af systematiske metoder, såsom interview, fokusgrupper, tekstanalyse, observationer og casestudier.

 • Skrive forslag til forskning

  Syntetisere og skrive forslag til forskning, der tager sigte på at løse forskningsmæssige problemer. Skitsere forslagets udgangspunkt og mål, det anslåede budget, risici og virkninger. Dokumentere de fremskridt, der er gjort, og den nye udvikling inden for det relevante fag og undersøgelsesområde.

 • Udføre kvantitativ forskning

  Foretage en systematisk empirisk undersøgelse af observerbare fænomener via statistiske, matematiske eller computerbaserede teknikker.

 • Gennemføre forskningsinterview

  Anvende professionelle forsknings -og interviewmetoder og -teknikker til indsamling af relevante data, fakta eller oplysninger for at få ny viden og fuldt ud forstå den interviewede persons budskab.

 • Anvende statistiske analyseteknikker

  Anvende modeller (beskrivende eller inferential statistik) og teknikker (datamining eller maskinlæring) til statistisk analyse og IKT-værktøjer til analyse af data, konstatering af korrelationer og prognoser.

 • Udføre analyser af brugeres IKT-aktiviteter

  Udføre forskningsopgaver såsom rekruttering af deltagere, planlægning af opgaver, indsamling af empiriske data, dataanalyse og produktion af materialer med henblik på at vurdere interaktionen mellem brugere og et IKT-system, et IKT-program eller en IKT-applikation.

 • Anvende reverse engineering

  Anvende teknikker til at udtrække oplysninger eller demontere en IKT-komponent, software eller et system med henblik på at analysere, rette og genmontere eller reproducere komponenten, softwaren eller systemet.

 • Gennemføre videnskabelig forskning

  Planlægge videnskabelig forskning ved at formulere forskningsspørgsmålet og gennemføre empirisk forskning eller søge i litteratur for at undersøge og klarlægge forskningsspørgsmålet.

 • Udføre analytiske matematiske beregninger

  Anvende matematiske metoder og anvende beregningsteknologier til at foretage analyser og finde løsninger på specifikke problemer.

 • Sammenfatte forskningspublikationer

  Læse og fortolke videnskabelige publikationer, der illustrerer et forskningsproblem og hermed forbunden metode, løsning og hypotese. Sammenligne dem og udtrække de nødvendige oplysninger.

 • Foretage litteraturgennemgang

  Foretage en omfattende og systematisk undersøgelse af information og publikationer om et specifikt emne. Fremlægge en sammenlignende sammenfatning af litteraturen.

Source: Sisyphus ODB