Profession PR-konsulent

PR-konsulenter fungerer som repræsentanter for en kundes mål. De forsøger at overtale lovgivende organer og politiske beslutningstagere til at gennemføre love eller regler i overensstemmelse med kundens ønsker og forhandle med parter med potentielt modstridende interesser. De udfører analyse- og forskningsopgaver for at sikre, at klientens sag tages op på en passende måde over for de relevante parter. De hører også deres kunder om deres sager og politikker.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Diplomatiske principper

  Praksis med at fremme aftaler eller internationale traktater med andre lande ved at føre forhandlinger og forsøge at beskytte hjemlandets interesser samt fremme kompromiser.

 • Lovgivningsprocedure

  De procedurer, der anvendes i forbindelse med vedtagelse af love og lovgivning, f.eks. hvilke organisationer og fysiske personer der er involveret, hvordan lovforslag bliver til lovgivning, forslags- og gennemgangsproceduren samt andre skridt i lovgivningsproceduren.

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

Færdigheder

 • Beskytte kunders interesser

  Beskytte kunders interesser og behov ved at træffe de nødvendige foranstaltninger og undersøge alle muligheder for at sikre, at kunderne opnår det foretrukne resultat.

 • Rådgive om lovgivning

  Rådgive tjenestemænd i lovgivende forsamlinger om fremsættelse af nye lovforslag og behandling af lovgivning.

 • Påvirke lovgivere

  Påvirke på de organisationer og enkeltpersoner, der er involveret i udarbejdelsen eller ændringen af lovgivning og love for at opnå et ønsket resultat, ved at identificere, hvilke parter der er bedst til at kontakte og anvende overbevisende metoder til at påvirke deres handlinger og beslutninger.

 • Lede gennemførelsen af myndigheders politik

  Lede gennemførelsen af nye myndighedsforskrifter eller ændringer i eksisterende forskrifter på nationalt eller regionalt plan samt lede det personale, der er involveret i gennemførelsesproceduren.

 • Rådgive om konflikthåndtering

  Rådgive private eller offentlige organisationer om overvågning af mulige risici for konflikter og udvikling og om konfliktløsningsmetoder, der er specifikke for de identificerede konflikter.

 • Gennemføre politiske forhandlinger

  Føre en debat og argumentation i en politisk kontekst ved hjælp af forhandlingsteknikker, der er specifikke for politiske forhold for at nå det ønskede mål, sikre et kompromis og bevare samarbejdsrelationer.

 • Anvende diplomatiske principper

  Anvende de processer, der indgår i skabelsen af internationale traktater, ved at føre forhandlinger mellem repræsentanter for forskellige lande, beskytte statens interesser og fremme kompromiserne.

 • Vedligeholde forbindelser med offentlige myndigheder

  Etablere og opretholde hjertelige arbejdsrelationer med ligestillede i forskellige offentlige myndigheder.

 • Tænke analytisk

  Fremlægge tanker og overvejelser med henblik på at identificere styrker og svagheder ved alternative løsninger, konklusioner eller problemer.

Source: Sisyphus ODB