Profession Produktionsmedarbejder - fremstilling af cigarer

Produktionsmedarbejdere (fremstilling af cigarer) passer maskiner, der stempler cigaromslag med varemærker. De holder maskinerne forsynet med det krævede inputmateriale og passer på, at processerne ikke går i stå. De udfører forebyggende rengøring af farverullerne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kvalitetsprototype for et tobaksblad

  Egenskaber ved et tobaksblad til klassifikation af det som et høj-, mellemhøj- eller lavkvalitetsprodukt på grundlag af farvevariationer, revner, tjærepletter, tæthed og bladstørrelse.

 • Fremstilling af tobaksprodukter til rygning

  Processer, materialer og teknikker til fremstilling af forskellige typer røgede tobaksvarer såsom cigarer, finskåren tobak, pibetobak og cigaretter.

 • Håndværk

  Evnen til at arbejde med hænderne for at skabe noget kunstnerisk.

Færdigheder

 • Markere farveforskelle

  Identificere forskelle mellem farver, f.eks. farvenuancer.

 • Arbejde ved samlebånd på fødevarefabrik

  Arbejde ved roterende samlebåndssystemer på fødevarefabrik.

 • Foretage præcise målinger i forbindelse med forarbejdning af fødevarer

  Foretage nøjagtigt målte tildelinger med passende værktøjer og udstyr til fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Udføre rengøringsopgaver

  Udføre rengøringsopgaver såsom fjernelse af affald, støvsugning, tømning af spande og generel rengøring af arbejdsområdet. Rengøring bør, hvis det er påkrævet, være i overensstemmelse med sundheds- og sikkerhedsreglerne.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Indsamle færdige tobaksprodukter

  Indsamle færdige tobaksprodukter såsom cigarer eller cigaretter. Placere bakker ved enden af maskinen til opfangning af mærkede produkter og fjernelse af fyldte bakker. Sikre produktets integritet og kvalitet.

 • Udføre kontrol af udstyr på fabrik

  Udføre kontrol af maskiner og udstyr, der anvendes på fabrikken. Sikre, at maskineriet fungerer korrekt, indstille maskiner før brug og sikre, at udstyret fortsat er brugbart.

 • Anbringe tobaksprodukter i maskiner

  Placere tobaksvarer på transportbånd, der fører ind i maskinen. Start maskinen, så den anbringer mærket eller stemplet. Sørge for, at produktets kvalitet og bladene ikke beskadiges i processen.

 • Tjekke kvaliteten af produkter på samlebåndet

  Tjekke produkternes kvalitet på samlebåndet og fjerne defekte produkter før og efter emballering.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Passe cigarstempelmaskine

  Passe maskine, der stempler på cigaromslag. Fylde blækket godt på maskinen eller anbringe forud fremstillede etiketter, der skal anbringes på cigaren.

 • Bruge håndværktøjer til fremstilling af tobaksprodukter

  Bruge af en bred vifte af håndværktøj til at fremstille skræddersyede eller håndlavede tobaksvarer såsom cigarer eller cigaretter. Bruge redskaber som knive, brædder med tuckere, tuck-forme, cigarforme, pressere og pakkere.

 • Fylde tobaksproduktmaskiner med materialer

  Fylde maskine med materialer til fremstilling af tobaksprodukter. Sørge for at levere tilstrækkelige mængder papir, filtre, lim og andre materialer til at opnå den daglige produktionsplan.

 • Overvåge maskindrift

  Observere maskinens drift og vurdere produkternes kvalitet, hvorved der sikres overensstemmelse med standarderne.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

Source: Sisyphus ODB