Profession administrativ lægesekretær

Administrative lægesekretærer tolker lægens eller andre sundhedsmedarbejderes dikterede oplysninger og omsætter dem til dokumenter. De skaber, formaterer og redigerer patientjournaler for patienter på grundlag af de leverede data og tager sig af tegnsætning og grammatik.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Grammatik

  Sættet af strukturelle regler for sætninger, ordforbindelser og ord på et givet naturligt sprog.

 • Database

  Klassificering af databaser, der omfatter deres formål, karakteristika, terminologi, modeller og brug, f.eks. XML-databaser, dokumentorienterede databaser og fuldtekstdatabaser.

 • Medicinsk terminologi

  Betydningen af medicinske termer og forkortelser, lægerecepter og forskellige lægespecialer, og hvornår de skal anvendes korrekt.

 • Forvaltning af sygejournaler

  Procedurerne for og betydningen af journalføring i et sundhedssystem, såsom hospitaler eller klinikker, de informationssystemer, der anvendes til at føre og bearbejde journaler, og hvordan der opnås maksimal nøjagtighed i journalerne.

Færdigheder

 • Anvende grammatik- og retstavningsregler

  Anvende reglerne for retstavning og grammatik og sikre sammenhæng i tekster.

 • Anvende organisationsteknikker

  Anvende en række organisatoriske teknikker og procedurer, som gør det lettere at nå de fastsatte mål, såsom detaljeret planlægning af personalets planer. Anvende disse ressourcer effektivt og bæredygtigt og udvise fleksibilitet, når det er nødvendigt.

 • Forvalte digitale arkiver

  Oprette og vedligeholde computerarkiver og databaser, der omfatter den seneste udvikling inden for elektronisk datalagringsteknologi.

 • Transskribere medicinske data

  Lytte til den sundhedsprofessionelles indspilninger, skrive oplysningerne ned og formatere dem til filer.

 • Bruge elektronisk patientjournalsystem

  Være i stand til at anvende særlig software til forvaltning af patientjournaler under overholdelse af passende adfærdskodekser.

 • Redigere dikterede journaltekster

  Revidere og redigere de tekster, der anvendes til helbredsjournaler.

 • Følge anvisninger

  Følge anvisninger for at opnå mål og overholde tidsfrister.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Sikre fortroligheden af sundhedsbrugerdata

  Overholde og opretholde fortroligheden af sundhedsbrugeres sygdoms- og behandlingsoplysninger.

 • Arkivere patientjournaler

  Arkivere sundhedsbrugeres journaler korrekt, herunder testresultater og sagsnotater, så de let kan hentes, når det er påkrævet.

Source: Sisyphus ODB