Profession administrator af billedarkiverings- og kommunikationssystem

Administratorer af billedarkiverings- og kommunikationssystem forvalter billedarkiverings- og kommunikationssystemer (PACS). De lagrer billeder optaget med forskellige typer medicinsk udstyr, såsom røntgenstråler, med henblik på at lette adgangen til disse billeder til medicinsk brug. Administratorer af PACS sikrer den daglige ledelse og vedligeholdelse af systemet.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Forvaltning af sygejournaler

  Procedurerne for og betydningen af journalføring i et sundhedssystem, såsom hospitaler eller klinikker, de informationssystemer, der anvendes til at føre og bearbejde journaler, og hvordan der opnås maksimal nøjagtighed i journalerne.

 • Projektstyring

  Have et kendskab til projektstyring og de aktiviteter, der omfatter dette område. Have viden om de variabler, der indgår i projektstyringen, såsom tid, ressourcer, krav, frister og reaktion på uventede hændelser.

 • Medicinsk terminologi

  Betydningen af medicinske termer og forkortelser, lægerecepter og forskellige lægespecialer, og hvornår de skal anvendes korrekt.

 • Databeskyttelse

  Principper, etiske spørgsmål, regler og protokoller for databeskyttelse.

 • Datalogi

  Det videnskabelige og praktiske studie af grundlaget for information og beregning, dvs. algoritmer, datastrukturer, programmering og dataarkitektur. Den omhandler praktisk gennemførlighed, struktur og mekanisering af de metodiske procedurer, der styrer erhvervelsen, behandlingen og adgangen til oplysninger.

 • Medicinsk informatik

  Processer og værktøjer, der anvendes til analyse og formidling af medicinske data ved hjælp af datamatiserede systemer.

Færdigheder

 • Overvåge kvaliteten af IKT-systemer

  Sikre korrekte operationer, der er i fuld overensstemmelse med de specifikke behov og resultater med hensyn til udvikling, integration, sikkerhed og overordnet forvaltning af IKT-systemer.

 • Bruge elektronisk patientjournalsystem

  Være i stand til at anvende særlig software til forvaltning af patientjournaler under overholdelse af passende adfærdskodekser.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Vedligeholde IKT-system

  Vælge og anvende system- og netværksovervågningsteknikker. Identificere og løse driftsproblemer. Sikre, at systemets egenskaber og effektivitet passer til virksomhedens specifikationer.

 • Administrere radiologiinformationssystemer

  Udvikle og vedligeholde en database til lagring, administration og distribution af radiologiske billeder og data.

 • Arkivere patientjournaler

  Arkivere sundhedsbrugeres journaler korrekt, herunder testresultater og sagsnotater, så de let kan hentes, når det er påkrævet.

 • Administrere IKT-system

  Håndtere komponenter i IKT-systemet ved at opretholde konfigurationen, administrere brugerne, overvåge ressourceanvendelsen, foretage backup og installere hardware eller software for at overholde de fastsatte krav.

 • Udvise forståelse for sundhedsbrugeren

  Forstå baggrunden for klienters og patienters symptomer, vanskeligheder og adfærd. Udvise forståelse for deres problemer; udvise respekt og styrke deres selvstændighed, selvværd og uafhængighed. Udvise bekymring for deres velfærd og agere under hensyntagen til klientens og patientens personlige grænser, følsomme områder, kulturelle forskelle og præferencer.

 • Interagere med sundhedsbrugere

  Kommunikere med kunder og omsorgsgivere, med patientens tilladelse, for at holde dem orienteret om klienternes og patienternes fremskridt og sikre fortrolighed.

 • Anvende virksomhedspolitikker

  Anvende de principper og regler, der gælder for en organisations aktiviteter og processer.

Source: Sisyphus ODB