Profession advokat

advokat
Credits: Shutterstock.com

Advokater yder klienter juridisk rådgivning og handler på deres vegne i retssager og i overensstemmelse med lovgivningen. De arbejder for, fortolker og undersøger sager for at repræsentere deres klienter i forskellige sammenhænge, f.eks. domstole og bestyrelser. De fremfører argumenter på vegne af deres klienter for retssager i forskellige sammenhænge med henblik på at finde et retsmiddel.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Relaterede professioner retsvæsen

 • Anklager
 • Dommer
 • Lovassistent
 • Retsassistent
 • Retsbetjent

Viden

 • Domstolsprocedurer

  De regler, der gælder i forbindelse med behandlingen af en retssag og under retsmøderne, og hvordan disse handlinger forløber.

 • Sagsstyring

  Procedurerne i en retssag fra åbning til lukning, såsom dokumentation, der skal udarbejdes og behandles, de personer, der er involveret i forskellige faser af sagen, samt de krav, der skal opfyldes, før sagen kan afsluttes.

Færdigheder

 • Forhandle i retssager

  Forhandle på klientens vegne under behandlingen af en retssag for at opnå det mest fordelagtige resultat for klienten og sikre, at alle afgørelser er i overensstemmelse med lovgivningen.

 • Beskytte kunders interesser

  Beskytte kunders interesser og behov ved at træffe de nødvendige foranstaltninger og undersøge alle muligheder for at sikre, at kunderne opnår det foretrukne resultat.

 • Fremlægge retlige argumenter

  Fremlægge retlige argumenter under et retsmøde eller under forhandlinger eller skriftligt efter en retssag vedrørende resultatet og dommen med henblik på at sikre de bedst mulige udfald for klienten eller sikre, at afgørelsen følges. Præsentere disse argumenter på en måde, der er i overensstemmelse med forordninger og retningslinjer, og som er tilpasset sagens specifikationer.

 • Bevare fortrolighed

  Overholde de regler, der gælder for videregivelse af oplysninger, bortset fra til en anden bemyndiget person.

 • Besvare forespørgsler

  Besvare forespørgsler og anmodninger om oplysninger fra andre organisationer og borgere.

 • Fortolke loven

  Fortolke loven i forbindelse med efterforskningen af en sag for at få kendskab til de korrekte procedurer i sagen, sagens specifikke status og de involverede parter, de mulige udfald, og hvordan man præsenterer de bedste argumenter for det mest gunstige resultat.

 • Forhandle advokatsalærer

  Forhandle med klienter om kompensation for juridiske tjenesteydelser i eller uden for retten, såsom betaling pr. time eller efter fast takst.

 • Analysere juridiske beviser

  Analysere bevismateriale, f.eks. bevismateriale i straffesager, juridisk dokumentation vedrørende en sag eller anden dokumentation, der kan betragtes som bevismateriale, for at opnå et klart billede af sagen og nå frem til beslutninger.

 • Kompilere juridiske dokumenter

  Kompilere og indsamle juridiske dokumenter fra en specifik sag med henblik på at støtte en undersøgelse eller i forbindelse med et søgsmål på en måde, der er i overensstemmelse med lovgivningen, og sikre, at fortegnelser vedligeholdes korrekt.

 • Repræsentere klienter i retten

  Påtage sig repræsentation på vegne af klienter i retssale. Fremlægge argumenter og beviser til fordel for klienten for at vinde sagen.

 • Fremlægge argumenter på en overbevisende måde

  Fremføre argumenter under en forhandling eller en debat eller skriftligt på en overbevisende måde for at få mest mulig støtte til talerens eller forfatterens sag.

Source: Sisyphus ODB