Profession affaldsbehandlingstekniker

Affaldsbehandlingsteknikere udformer processer, faciliteter og udstyr, der bruges til indsamling, behandling og distribution af affald. De forsker i miljøstandarder og -politikker med henblik på at optimere affaldsbehandlingsprocedurerne og sikre en minimal belastning af miljøet ved at analysere og klassificere det behandlede affald.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Energimarked

  Tendenser og vigtige drivkræfter på markedet for handel med energi, metoder og praksis inden for energihandel samt identifikation af de vigtigste aktører i energisektoren.

 • Energi

  Effekt i form af mekanisk, elektrisk, potentiel energi, varmeenergi eller anden energi fra kemiske eller fysiske ressourcer, der kan anvendes til at drive et fysisk system.

 • Affalds- og skrotprodukter

  De tilgængelige affalds- og restprodukter, deres funktioner, egenskaber og retlige og myndighedskrav.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Affaldskarakteristika

  Ekspertise i de forskellige typer, kemiske formler og andre egenskaber af fast, flydende og farligt affald.

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

Færdigheder

 • Rådgive om procedurer for affaldshåndtering

  Rådgive organisationer om gennemførelsen af affaldsregulering og om strategier til forbedring af affaldshåndtering og affaldsminimering med henblik på at fremme miljømæssigt bæredygtig praksis og miljøbevidsthed.

 • Udvikle strategier for håndtering af farligt affald

  Udvikle strategier til at øge den effektivitet, hvormed et anlæg behandler, transporterer og bortskaffer farligt affald, såsom radioaktivt affald, kemikalier og elektronik.

 • Vurdere miljøpåvirkning

  Overvåge miljøvirkninger og foretage vurderinger med henblik på at identificere og reducere organisationens miljørisici, samtidig med at der tages hensyn til omkostninger.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Udvikle procedurer for affaldshåndtering

  Udvikle udstyr, metoder og procedurer, der kan anvendes i forskellige typer anlæg til behandling og bortskaffelse af affald med henblik på at forbedre effektiviteten af affaldshåndteringsprocesserne, mindske miljøpåvirkningen og sikre, at personalet i affaldshåndteringen fungerer sikkert.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Vedligeholde renovationsfortegnelser

  Vedligeholde fortegnelser over affaldsindsamlingsruter, planlægning og typer og mængde af indsamlet affald.

 • Overvåge udviklingen på lovgivningsområdet

  Overvåge ændringer i regler, politikker og lovgivning og identificere, hvordan de kan påvirke virksomheden, den aktuelle drift eller en specifik sag eller situation.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Udvikle strategier for håndtering af ikkefarligt affald

  Udvikle strategier, der tager sigte på at øge effektiviteten i forbindelse med anlæggets behandling, transport og bortskaffelse af ufarligt affald såsom emballage, tekstiler, afskær, affaldsmateriale samt papir.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

Source: Sisyphus ODB