Profession affaldsmægler

Affaldsmæglere fungerer som mægler mellem kunder og affaldshåndteringsvirksomheder. De sikrer, at affaldet indsamles fra kunden af en specialiseret fagmand og transporteres til et affaldshåndteringsanlæg, hvor det behandles.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Typer af renovationskøretøjer

  Forskellige typer tunge lastbiler, der anvendes til indsamling af affald såsom frontlæssere, baglæssere og sidelæssere.

 • Affaldshåndtering

  De anvendte metoder, materialer og bestemmelser vedrørende indsamling, transport, behandling og bortskaffelse af affald. Dette omfatter genanvendelse og overvågning af bortskaffelse af affald.

 • Lovgivning om affaldstransport

  Forskrifter og lovgivning vedrørende sikker transport af farligt og ufarligt affaldsmateriale, -produkter og -apparater.

Færdigheder

 • Kommunikere med affaldsbehandlingsanlæg

  Kommunikere med anlæg, der beskæftiger sig med behandling af farligt eller ikke-farligt affald, med henblik på at sikre et effektivt samarbejde i organisationen om procedurer for behandling af affald.

 • Sikre efterlevelse af lovforskrifter om affald

  Gennemføre og overvåge virksomhedsprocedurer for indsamling, transport og bortskaffelse af affald i overensstemmelse med alle forskrifter og lovkrav.

 • Kommunikere med kunder

  Besvare og kommunikere med kunderne på den mest effektive og hensigtsmæssige måde for at sætte dem i stand til at få adgang til de ønskede produkter eller tjenester eller til enhver anden form for hjælp, de måtte ønske.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Finde frem til kundebehov

  Brug passende spørgsmål og aktiv lytning til at identificere kundernes forventninger, ønsker og krav alt efter produkt og tjenester.

 • Vedligeholde renovationsfortegnelser

  Vedligeholde fortegnelser over affaldsindsamlingsruter, planlægning og typer og mængde af indsamlet affald.

 • Koordinere forsendelser af affaldsmaterialer

  Tilrettelægge transporten af farligt eller ikkefarligt affald fra en kunde til behandling, oplagring eller deponering af affald og sikre, at alle procedurer er i overensstemmelse med miljølovgivningen.

Source: Sisyphus ODB