Profession afmonteringstekniker

Afmonteringsteknikere forsker i og planlægger den optimale afvikling af industriudstyr, -maskiner og -bygninger, der er udtjent. De analyserer det nødvendige arbejde og planlægger de forskellige operationer. De giver teamledere instrukser og fører tilsyn med deres arbejde.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Designprincipper

  De elementer, der anvendes inden for design, såsom enhed, målestok, proportion, balance, symmetri, rum, form, tekstur, farve, lys, skygge og kongruens og deres anvendelse i praksis.

 • Sikkerhedsteknologi

  Teknisk disciplin, der anvendes til at sikre, at systemer, maskiner og udstyr virker i overensstemmelse med de fastsatte sikkerhedsstandarder og love, f.eks. miljølovgivning.

 • Blueprints

  Skal kunne læse og forstå blueprints, tegninger og planer og føre enkle skriftlige optegnelser.

Færdigheder

 • Rådgive teknikere

  Tilbyde hjælp og rådgivning til serviceteknikere i tilfælde af maskinfejl og andre reparationsopgaver.

 • Udvikle projektplaner

  Definere projektets gennemførelsesstadier og opstille en tidsplan. Synkronisere de nødvendige aktiviteter under hensyntagen til produktionselementers konvergens. Udarbejde en tidsplan.

 • Skrive belastningsanalyserapporter

  Skrive en rapport med alle de resultater, du har fundet i løbet af belastningsanalysen. Nedfælde resultater, fiaskoer og andre konklusioner.

 • Administrere opgaveplan

  Vedligeholde en oversigt over alle de indgående opgaver med henblik på at prioritere opgaverne, planlægge deres udførelse og integrere nye opgaver, når de opstår.

 • Instruere i sikkerhedsforanstaltninger

  Give instruktion om mulige årsager til ulykker eller kilder til farer og forklare de beskyttelsesforanstaltninger, der bør træffes for at garantere sundhed og sikkerhed.

 • Tegne blueprints

  Opstilling af layoutspecifikationer for maskineri, udstyr og bygningsstrukturer. Angive, hvilke materialer der skal anvendes, og størrelsen af komponenterne. Vise produktet fra forskellige vinkler og forskellige udsnit.

 • Identificere byggematerialer fra blueprints

  Identificere materialer, der er defineret ved skitser og blueprints af den bygning, der skal opføres.

 • Udvikle designplaner

  Udvikle designplaner ved hjælp af CAD (Computer-Aided Design), arbejde i overensstemmelse med budgetoverslag, organisere og afholde møder med klienter.

 • Demontere udstyr

  Demontere udstyr ved hjælp af håndværktøj for at rengøre udstyr og udføre regelmæssig driftsmæssig vedligeholdelse.

 • Udføre risikoanalyser

  Identificere og vurdere faktorer, der kan bringe et projekts succes i fare eller true organisationens funktion. Gennemføre procedurer for at undgå eller minimere deres virkninger.

 • Demontere maskiner

  Demontere maskiner efter nærmere fastsatte procedurer og ud fra en liste over den passende håndtering af delene. Sikre, at maskinerne kan samles igen efter demontering.

 • Gennemgå byggetilladelser

  Gennemgå planer for overensstemmelse med reglerne og den godkendte konstruktion.

 • Demontere defekte apparater

  Afmontere udstyr og apparatur, der er gået i stykker og ikke kan repareres, således at deres separate komponenter kan sorteres, genanvendes og bortskaffes på en måde, der er i overensstemmelse med lovgivningen om affald og genanvendelse.

 • Følge arbejdsmiljøprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed

  Anvende de relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed for at forebygge ulykker, forurening og andre risici.

 • Lede et team

  Lede, føre tilsyn med og motivere en gruppe mennesker med henblik på at opfylde de forventede resultater inden for en given tidsfrist og med de forventede ressourcer.

 • Analysere sikkerhedsdata

  Anvende forskellige sikkerhedsdatabaser til at foretage analyser af oplysninger om aktuelle eller potentielle trusler mod sikkerheden.

Source: Sisyphus ODB