Profession akupunktør

Akupunktører bruger tynde nåle og indsætter dem i akupunkturpunkter i kroppen for at afhjælpe ubalancer i menneskekroppen og genoprette et godt almenhelbred. Akupunktører fokuserer på energimeridianer for at behandle forskellige tilstande.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Menneskelig anatomi

  De dynamiske forhold mellem menneskets struktur og funktion og det muskuloskeletale, kardiovaskulære og respiratoriske system, fordøjelsessystemet, det endokrine system, urinvejssystemet, det reproduktive og integumentære system og nervesystemet; normal og ændret anatomi og fysiologi i løbet af et menneskeliv.

 • Traditionel kinesisk medicin

  Teorier om traditionelle kinesiske medicinpraksisser, der lægger vægt på forskellige praksisser for krop og sind, samt plantelægemidler til behandling eller forebyggelse af forskellige sundhedsproblemer.

 • Akupunkturmetoder

  Teknikker og metoder anvendt til at normalisere strømmen af Qi-energi i kroppen med henblik på lindring af smerter og relaterede symptomer ved at føre forskellige specifikke typer af nåle ind i forskellige akupunkturpunkter.

 • Steriliseringsteknikker

  De metoder og teknikker, der anvendes til at destruere eller fjerne mikroorganismer såsom vira og bakterier, der kan kontaminere medicinske instrumenter eller enhver form for materiale inden for sundhedsplejen.

 • Sundhedslovgivning

  Patientrettigheder og sundhedsarbejderes ansvar og mulige konsekvenser og retsforfølgning i forbindelse med forsømmelser eller uagtsomhed ved medicinsk behandling.

 • Patologier behandlet med akupunktur

  Typer og område af lidelser såsom fysisk smerte, hovedpine, ondt i ryggen, allergier, afhængighed, fordøjelsesbesvær eller forkølelse, som behandles med akupunktur.

 • Biomedicin

  Undersøgelse af det menneskelige legeme for så vidt angår medicin og miljø. Dette omfatter de anvendelser og metoder, der anvendes inden for biologi og naturvidenskaber.

 • Supplerende og alternativ behandling

  Medicinske behandlinger, som ikke indgår i den almindelige sundhedspleje.

 • Humanfysiologi

  Den videnskab, der undersøger de menneskelige organer samt samspil og mekanismer.

Færdigheder

 • Observere sundhedsbrugere

  Observere sundhedsbrugerne og registrere signifikante forhold og reaktioner på lægemidler, behandlinger og væsentlige hændelser, underrette en tilsynsførende eller læge, når det er nødvendigt.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

 • Indhente sundhedsbrugers helbredsoplysninger

  Indhente oplysninger fra sundhedsbrugere via forskellige kilder såsom ved at udspørge sundhedsbrugeren, omsorgspersonen eller sundhedspersonen for at få oplysninger om patientens sundhedstilstand og sociale status og om nødvendigt fortolke dokumentation fra andre sundhedspersoner.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Finde frem til kundebehov

  Brug passende spørgsmål og aktiv lytning til at identificere kundernes forventninger, ønsker og krav alt efter produkt og tjenester.

 • Udvise forståelse for sundhedsbrugeren

  Forstå baggrunden for klienters og patienters symptomer, vanskeligheder og adfærd. Udvise forståelse for deres problemer; udvise respekt og styrke deres selvstændighed, selvværd og uafhængighed. Udvise bekymring for deres velfærd og agere under hensyntagen til klientens og patientens personlige grænser, følsomme områder, kulturelle forskelle og præferencer.

 • Rådgive om sundhedsbrugeres informerede samtykke

  Sørge for, at patienterne/klienterne er fuldt informeret om risiciene og fordelene ved de foreslåede behandlinger, så de kan give informeret samtykke, og engagere patienter/klienter i deres pleje- og behandlingsproces.

 • Interagere med sundhedsbrugere

  Kommunikere med kunder og omsorgsgivere, med patientens tilladelse, for at holde dem orienteret om klienternes og patienternes fremskridt og sikre fortrolighed.

 • Gennemføre helbredsundersøgelse

  Vurdere sundhedsbrugerens fysiske tilstand, idet der tages hensyn til detaljerede oplysninger om tidligere skader, operation, almen sundhed, ressourcer og livsstil.

 • Rådgive om mental sundhed

  Rådgive personer i alle aldre og grupper med hensyn til sundhedsfremmende aspekter af individuel adfærd og institutioner med hensyn til personlige, sociale og strukturelle faktorer om den fysiske og mentale sundhed.

 • Sørge for at arbejdsområdet er rent

  Sørge for, at arbejdsområdet og udstyret er rent og velordnet.

 • Tilvejebringe sundhedsuddannelse

  Tilvejebringe evidensbaserede strategier til fremme af sund levevis, sygdomsforebyggelse og -forvaltning.

 • Påtage sig et ansvar

  Påtage sig ansvaret for ens egne faglige aktiviteter og anerkende begrænsninger i egen formåen og egne kompetencer.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Følge op på sundhedsbrugeres behandling

  Gennemgå og evaluere, hvordan den ordinerede behandling skrider frem, og træffe yderligere beslutninger sammen med sundhedsbrugerne og deres plejere.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Udvælge akupunkturpunkter

  Beslutte, på grundlag af en undersøgelse af patienten og hans symptomer, hvilke akupunkturpunkter der skal stimuleres, og med hvilken metode.

 • Forvalte sundhedsbrugeres data

  Føre nøjagtige kundefortegnelser, der også opfylder de juridiske og faglige standarder og de etiske forpligtelser, med henblik på at lette kundeforvaltningen og sikre, at alle klienternes data (herunder verbale, skriftlige og elektroniske) behandles fortroligt.

 • Udvikle terapeutiske forhold

  Opretholde det individuelle terapeutiske forhold for at udvikle personens medfødte helbredende egenskaber, opnå et aktivt samarbejde inden for sundhedsuddannelse og helingsprocesser og maksimere potentialet for en sund forandring.

 • Anvende akupunktur

  Anvende procedurer, der indebærer stimulering af anatomiske steder på kroppen ved hjælp af forskellige teknikker, såsom at stikke tynde metalnåle gennem huden, der manipuleres af hænderne eller ved hjælp af elektrisk stimulation, med det formål at lindre smerte eller opnå andre terapeutiske fordele.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Udvikle et samarbejdsbaseret terapeutisk forhold

  Udvikle et gensidigt samarbejdsbaseret terapeutisk forhold under behandling med henblik på at fremme og opnå sundhedsbrugerens tillid og samarbejde.

Source: Sisyphus ODB