Profession alarm 112 operatør

Alarm 112 operatører reagerer på hasteopkald til kontrolcentret, indhenter oplysninger om nødsituationen, adresse og andre oplysninger samt afsender den nærmeste ambulance eller redningshelikopter.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Alarmmodtagelse

  Koncepterne for en alarmmodtagelse og dens anvendelse, der består i at udføre alarmmodtagelse baseret på kriterier, besvare nødopkald og benytte edb-hjulpne alarmmodtagelsessystemer.

 • Lokal geografi

  De samlede fysiske og geografiske egenskaber og beskrivelser af et lokalt område, herunder gadenavne m.m.

Færdigheder

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Sende ambulance

  Sende det relevante udrykningskøretøj til det angivne sted med henblik på at yde støtte til personer, der befinder sig i livstruende situationer.

 • Administrere forsendelsessoftwaresystemer

  Administrere softwaresystemer til forsendelse for at udføre opgaver såsom produktion af arbejdsordrer, ruteplanlægning og andre aktiviteter.

 • Besvare nødopkald

  Modtage opkald fra personer, der befinder sig i en livstruende situation, og som har behov for hjælp.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Registrere oplysninger om nødopkald elektronisk

  Registrere oplysninger fra alarmopkald på en computer med henblik på yderligere behandling eller registrering.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Arbejde i tværfaglige team i forbindelse med akutpleje

  Arbejde med forskellige personer fra forskellige sundhedstjenester og andre sundhedsydelser såsom ambulancepersonale, paramedicinere, læger og sygeplejersker samt personer, der arbejder i brandvæsenet og politiet.

 • Give mundtlige instrukser

  Formidle transparente instrukser. Sikre, at budskaber forstås og følges korrekt.

 • Rådgive personer, der ringer til alarmcentralen

  Yde teknisk eller praktisk rådgivning i nødstilfælde forud for ambulancens ankomst.

 • Administrere planlægning af beredskabspersonale

  Planlægge personale, der skal sendes til nødområder i forbindelse med enten læge-, brand- eller politioperationer.

 • Prioritere nødsituationer

  Bedømme risikoniveauet for en nødsituation og prioritere udsendelse af ambulancer i overensstemmelse med risikobedømmelsen.

 • Støtte fortvivlede personer, der ringer til alarmcentralen

  Yde følelsesmæssig støtte og vejledning til personer, der ringer til alarmcentralen, for at hjælpe dem med at klare den foruroligende situation.

 • Håndtere stress

  Bevare en afbalanceret mental tilstand og en effektiv ydeevne under pres eller ugunstige omstændigheder.

 • Betjene et nødkommunikationssystem

  Effektivt anvende almindelige kommunikationssystemer, der anvendes i nødsituationer, såsom mobile sendere og modtagere i basestationer, bærbare sendere og modtagere, repeatere, mobiltelefoner, personsøgere, automatiske bilsøgere og satellittelefoner efter behov.

Source: Sisyphus ODB