Profession anæstesitekniker

Anæstesiteknikere hjælper anæstesilæger. De forbereder operationsstuer og andre specialiserede klinikker til anæstesi, forbereder det nødvendige udstyr til anæstesi og hjælper med at inducere og opretholde passende procedurer for bedøvelse og den efterfølgende fase. Dette sker under tilsyn efter ordre fra lægen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Intensiv terapi

  Medicinsk fagområde, der vedrører diagnosticeringen og behandlingen af livstruende lidelser.

 • Infektionskontrol

  Spredningsvejene og metoderne til forebyggelse af spredning af almindelige og vigtige inficerende organismer samt de tilgængelige metoder til sterilisering og desinfektion af patogene organismer i forbindelse med forebyggelse af infektioner.

 • Humanfysiologi

  Den videnskab, der undersøger de menneskelige organer samt samspil og mekanismer.

 • Biofysik

  Egenskaberne ved biofysik, der spænder over forskellige områder ved hjælp af metoder fra fysik for at kunne studere biologiske elementer.

 • Anæstesiologi

  Anæstesiologi er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Akut kirurgi

  Karakteristika og metoder for et kirurgisk indgreb i akutte situationer.

 • Medicinsk informatik

  Processer og værktøjer, der anvendes til analyse og formidling af medicinske data ved hjælp af datamatiserede systemer.

 • Faglig dokumentation på sundhedsområdet

  De skriftlige standarder, der anvendes inden for sundhedssektoren med henblik på dokumentation af personers aktiviteter.

 • Katastrofemedicin

  Akut medicin er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Genoplivning

  Den nødprocedure, der finder anvendelse på fysiske personer uden puls for at bringe dem tilbage til bevidsthed.

 • Kirurgisk asepsis

  Metode til at holde udstyr og overflader sterile for at forhindre infektioner under medicinsk behandling.

 • Steriliseringsteknikker

  De metoder og teknikker, der anvendes til at destruere eller fjerne mikroorganismer såsom vira og bakterier, der kan kontaminere medicinske instrumenter eller enhver form for materiale inden for sundhedsplejen.

 • Klinisk farmakologi

  Klinisk farmakologi er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Kirurgi

  De væsentlige procedurer i forbindelse med kirurgisk praksis, såsom princippet om sikker kirurgi, patofysiologi i sårheling, knudebinding, håndtering af væv, tilbagetrækning og alle andre instrumenter og procedurer, der anvendes på operationsstuen.

 • Menneskelig anatomi

  De dynamiske forhold mellem menneskets struktur og funktion og det muskuloskeletale, kardiovaskulære og respiratoriske system, fordøjelsessystemet, det endokrine system, urinvejssystemet, det reproduktive og integumentære system og nervesystemet; normal og ændret anatomi og fysiologi i løbet af et menneskeliv.

Færdigheder

 • Vurdere patienter efter kirurgi

  Undersøge og vurdere patienten efter det kirurgiske indgreb, med kontrol af patientens tilstand og hjælp til at overføre patienten fra operationslokalet.

 • Håndtere stress

  Bevare en afbalanceret mental tilstand og en effektiv ydeevne under pres eller ugunstige omstændigheder.

 • Bestille forsyninger til anæstesiafdelinger

  Til anæstesiafdelingen bestille lægemidler relateret til det udstyr, værktøj og den medicin, der anvendes i operationsprocedurerne.

 • Overvåge lagerbeholdning

  Vurdere, hvor meget af beholdningen der anvendes, og bestemme, hvad der skal bestilles.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Håndtere akutte behandlingssituationer

  Vurdere tegnene og være velforberedt til en situation, der udgør en umiddelbar trussel mod en persons helbred, sikkerhed, ejendom eller miljø.  

 • Overvåge patienters vitale tegn

  Overvåge og analysere vitale tegn for hjerte, åndedræt og blodtryk.

 • Overvåge patienter under kirurgi

  Observere og overvåge patienter under kirurgi, reagere hurtigt på ændringer.

 • Forvalte sundhedsbrugeres data

  Føre nøjagtige kundefortegnelser, der også opfylder de juridiske og faglige standarder og de etiske forpligtelser, med henblik på at lette kundeforvaltningen og sikre, at alle klienternes data (herunder verbale, skriftlige og elektroniske) behandles fortroligt.

 • Bortskaffe medicinsk affald

  Udføre en passende teknik for på en sikker måde at bortskaffe alle former for medicinsk affald, såsom smittefarligt, giftigt og radioaktivt affald.

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

 • Give bedøvelsesmidler til patienter

  Give bedøvelsesmidler til patienter, der får intensiv behandling, og som skal opereres, hvor der anvendes lokal bedøvelse til mindre operationer på et lille område af kroppen, samt regional bedøvelse og fuld bedøvelse.

 • Udvise forståelse for sundhedsbrugeren

  Forstå baggrunden for klienters og patienters symptomer, vanskeligheder og adfærd. Udvise forståelse for deres problemer; udvise respekt og styrke deres selvstændighed, selvværd og uafhængighed. Udvise bekymring for deres velfærd og agere under hensyntagen til klientens og patientens personlige grænser, følsomme områder, kulturelle forskelle og præferencer.

 • Gennemføre helbredsundersøgelse

  Vurdere sundhedsbrugerens fysiske tilstand, idet der tages hensyn til detaljerede oplysninger om tidligere skader, operation, almen sundhed, ressourcer og livsstil.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Sørge for positionering af patienten inden kirurgi

  Skabe betingelser for den bedste positionering før kirurgi, arbejde ud fra kirurgens oplysninger og sikre, at patienten er sikker og har det komfortabelt.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Lede infektionskontrol på afdelingen

  Gennemføre en række foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner, formulere og etablere sundheds- og sikkerhedsprocedurer og -politikker.

 • Vedligeholde anæstesiudstyr

  Kontrollere og vedligeholde bedøvelses- og respiratormaskiner for at sikre fuld funktionalitet i operationslokalet under procedurerne.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

Source: Sisyphus ODB