Profession analytiker af IKT-beredskab

Analytikere af IKT-beredskab udvikler, vedligeholder og gennemfører IKT-kontinuitets- og katastrofeberedskabsstrategier og -løsninger. De støtter de tekniske hold, vurderer risici, udformer og udvikler procedurer, dokumentation og strategier for katastrofeberedskab, således at forretningsfunktionerne kan fortsætte og genoprettes med et minimalt tab af data. De koordinerer også prøvekørsler og valideringer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • IKT-genoprettelsesteknikker

  Teknikker til genoprettelse af hardware- eller softwarekomponenter og data efter svigt, korruption eller skade.

 • Risikoanalyse for produktanvendelse

  Metoderne til at analysere produktrelaterede risici i mulige kundemiljøer, deres omfang, konsekvenser og sandsynlige udfald med henblik på at afbøde dem med advarselsmeddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vedligeholdelsesstøtte.

 • Analysemetode til IKT-præstation

  Metoder til analyse af software-, IKT-system- og netværkspræstation, der kan pege på de grundlæggende årsager til problemer i et informationssystem. Metoderne kan bruges til analyse af ressourceflaskehalse, applikationstider, ventetid og benchmarkingresultater.

 • IKT-fejlfindingsværktøjer

  De IKT-værktøjer, der anvendes til at afprøve og fejlrette programmer og softwarekode, som f.eks. GNU Debugger (GDB), Intel Debugger (IDB), Microsoft Visuit Studio Debugger, Valgrind og WinDbg.

 • Teknikker til IKT-problemstyring

  Teknikker i forbindelse med identifikation af de løsninger, der har til formål at finde den grundlæggende årsag til IKT-hændelser.

 • Bedste praksis for systembackup

  De procedurer i forbindelse med klargøring af gendannelse eller videreførelse af den teknologiske infrastruktur, der er af afgørende betydning for en organisation.

Færdigheder

 • Anvende IKT-genoprettelsessystem

  Oprette, forvalte og anvende et IKT-genoprettelsessystem i tilfælde af krise for at få adgang til oplysninger og genoprette systemets funktion.

 • Anvende virksomhedspolitikker

  Anvende de principper og regler, der gælder for en organisations aktiviteter og processer.

 • Vedligeholde plan for fortsættelse af drift

  Opdatere metodologi, som omfatter skridt til at sikre, at en virksomheds faciliteter kan fortsætte driften i tilfælde af en lang række uforudsete begivenheder.

 • Administrere overensstemmelse med IT-sikkerhedskrav

  Vejledning i anvendelse og opfyldelse af relevante industristandarder, bedste praksisser og retlige krav til informationssikkerhed.

 • Administrere katastrofeplaner

  Udarbejde, afprøve og om nødvendigt gennemføre en handlingsplan for at genfinde eller kompensere for mistede data om informationssystemer.

 • Etablere forretningsforbindelser

  Etablere et positivt, langsigtet forhold mellem organisationer og interesserede tredjeparter såsom leverandører, distributører, aktionærer og andre interessenter for at informere dem om organisationen og dens mål.

 • Identificere IKT-sikkerhedsrisici

  Anvende metoder og teknikker til at identificere potentielle sikkerhedstrusler, sikkerhedsbrud og risikofaktorer ved hjælp af IKT-værktøjer til overvågning af IKT-systemer, analysere risici, sårbarheder og trusler og evaluere beredskabsplaner.

 • Udvikle informationssikkerhedsstrategi

  Udarbejde en virksomhedsstrategi for informationssikkerhed for at maksimere oplysningernes integritet, tilgængelighed og databeskyttelse.

 • Udføre konsekvensanalyse af IKT-processer i virksomhed

  Evaluere de konkrete konsekvenser af indførelsen af nye IKT-systemer og funktioner i den nuværende virksomhedsstruktur og organisatoriske procedurer.

 • Optimere valg af IKT-løsning

  Vælge passende løsninger på IKT-området under hensyntagen til potentielle risici, fordele og generelle virkninger.

 • Definere sikkerhedspolitikker

  Udforme og udarbejde et sæt skriftlige regler og politikker, der har til formål at sikre en organisation med hensyn til begrænsninger, når det gælder interaktion mellem interessenter, beskyttende, mekaniske begrænsninger og begrænsninger for dataadgang.

 • Administrere systemsikkerhed

  Analysere en virksomheds kritiske aktiver og identificere svagheder og sårbarheder, der fører til indtrængen eller angreb. Anvende teknikker til sikkerhedsdetektion. Forstå cyberangrebsteknikker og gennemføre effektive modforanstaltninger.

 • Berette om analyseresultater

  Udarbejde forskningsdokumenter eller give præsentationer for at rapportere om resultaterne af et gennemført forsknings- og analyseprojekt med angivelse af de analyseprocedurer og -metoder, der har ført til resultaterne, samt potentielle fortolkninger af resultaterne.

 • Foretage sikkerhedskopiering

  Implementere backupprocedurer til backupdata og -systemer for at sikre en permanent og pålidelig systemdrift. Foretage backup af data for at sikre oplysninger ved at kopiere og arkivere dem for at sikre integritet under systemintegration og efter tab af data.

Source: Sisyphus ODB