Profession analytiker af IKT-systemer

Analytikere af IKT-systemer angiver systembehovene til at opfylde slutbrugernes krav. De analyserer systemfunktioner med henblik på at definere deres mål og formål og finde operationer og procedurer til at opnå dem på den mest effektive måde. De udformer også nye IT-løsninger til at forbedre forretningseffektiviteten og produktiviteten, udformer skitsemodeller og anslår omkostningerne ved nye systemer, specificerer de operationer, systemet skal udføre, og den måde, hvorpå data vil blive bedømt af slutbrugeren. De præsenterer designet for brugerne og arbejder tæt sammen med brugerne om at gennemføre løsningen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Systemer til udvikling af livscyklus

  Rækkefølgen af trin, f.eks. planlægning, oprettelse, afprøvning og anvendelse, samt modeller for udvikling og livscyklusstyring af et system.

 • Arkitekturmodeller til programmer

  Sættet af strukturer og modeller, der er nødvendige for at forstå eller beskrive softwaresystemet, herunder softwareelementer, forbindelserne mellem dem og egenskaberne ved både elementer og forbindelser.

 • Beslutningsstøttesystemer

  IKT-systemer, der kan anvendes til at støtte erhvervslivet eller den organisatoriske beslutningstagning.

 • Softwaremetrikker

  De parametre, der måler softwaresystemets karakteristika med henblik på at bestemme udviklingen af softwaren og evaluere den.

 • Analysemetode til IKT-præstation

  Metoder til analyse af software-, IKT-system- og netværkspræstation, der kan pege på de grundlæggende årsager til problemer i et informationssystem. Metoderne kan bruges til analyse af ressourceflaskehalse, applikationstider, ventetid og benchmarkingresultater.

 • Onlineanalysebehandling

  Online værktøjer, der analyserer, aggregerer og præsenterer flerdimensionelle data, så brugerne sættes i stand til interaktivt og selektivt at udtrække og se data fra specifikke synsvinkler.

 • IKT-infrastruktur

  De system-, netværks-, hardware- og softwareapplikationer og -komponenter samt det udstyr og de processer, der anvendes til at udvikle, teste, levere, overvåge, kontrollere eller understøtte IKT-tjenester.

 • Niveauer af softwaretestning

  Testniveauer i softwareudviklingsprocessen, f.eks. enhedstestning, integrationstestning, systemtestning og godkendelsestestning.

Færdigheder

 • Løse IKT-systemproblemer

  Identificere potentielle funktionsfejl i komponenter Overvåge, dokumentere og kommunikere om hændelser. Anvende passende ressourcer med minimale afbrydelser og anvende passende diagnoseværktøjer.

 • Identificere svagheder i IKT-system

  Analysere system- og netværksarkitektur, hardware- og softwarekomponenter og data med henblik på at identificere svagheder og sårbarheder over for indtrængen eller angreb.

 • Udføre vurderinger af sikkerhedssårbarhed

  Udføre sikkerhedstestning, f.eks. test af netgennemtrængningsprøvning, trådløs afprøvning, kodeundersøgelser, vurdering af trådløse netværk og/eller firewalls, i overensstemmelse med de metoder og protokoller, der er godkendt af industrien, for at identificere og analysere potentielle sårbarheder.

 • Identificere kundekrav

  Anvende teknikker og værktøjer såsom undersøgelser, spørgeskemaer, IKT-applikationer med henblik på at frembringe, definere, analysere, dokumentere og vedligeholde brugerkrav fra systemer, tjenester eller produkter.

 • Overvåge systemets præstationer

  Måling af systemets pålidelighed og præstationer før, under og efter komponentintegration og under systemdrift og vedligeholdelse. Udvælge og anvende værktøjer og teknikker til overvågning af ydeevne, såsom særlig software.

 • Udføre test af system

  Vælge, udføre og spore test af software eller hardware til påvisning af systemfejl både inden for de integrerede systemenheder, mellem opstillinger og i systemet som helhed. Tilrettelægge test såsom test af installationer, sikkerhedstest og test af grafiske brugerflader.

 • Lave en projektvurdering

  Gennemføre evalueringen og vurderingen af potentialet i et projekt, en plan, et forslag eller en ny idé. Gennemføre en standardiseret undersøgelse baseret på omfattende undersøgelser og forskning til støtte for beslutningsprocessen.

 • Analysere softwarespecifikationer

  Vurdere specifikationer for et softwareprodukt eller -system, der skal udvikles, ved at identificere funktionelle og ikke-funktionelle krav, begrænsninger og mulige brugsscenarier, der illustrerer interaktionen mellem software og brugere.

 • Designe informationssystem

  Definere arkitektur, sammensætning, komponenter, moduler, grænseflader og data til integrerede informationssystemer (hardware, software og netværk) baseret på systemkrav og specifikationer.

 • Analysere forretningsgange

  Undersøge arbejdsprocessernes bidrag til forretningsmålene og overvåge deres effektivitet og produktivitet.

 • Interagere med brugere for at indsamle oplysninger om deres krav

  Kommunikere med brugerne for at identificere deres behov og indsamle information om dem. Definere alle relevante brugerkrav og dokumentere dem på en forståelig og logisk måde med henblik på yderligere analyse og tydeliggørelse.

 • Analysere IKT-systemer

  Undersøge informationssystemers aktivitet og resultater med henblik på at modellere deres brug og svagheder, specificere formål, arkitektur og tjenester og finde frem til operationer og procedurer for at udføre dem på den mest effektive måde.

 • Analysere en virksomheds IKT-miljø

  Undersøgelse af en organisations eksterne og interne miljø ved at identificere dens styrker og svagheder for at skabe et grundlag for virksomhedsstrategier og yderligere planlægning.

 • Oprette datamodeller

  Anvende særlige teknikker og metoder til at analysere datakravene i en organisations virksomhedsprocesser for at skabe modeller for disse data, såsom konceptuelle, logiske og fysiske modeller. Disse modeller har en særlig struktur og et bestemt format.

 • Anvende statistiske analyseteknikker

  Anvende modeller (beskrivende eller inferential statistik) og teknikker (datamining eller maskinlæring) til statistisk analyse og IKT-værktøjer til analyse af data, konstatering af korrelationer og prognoser.

 • Fastsætte tekniske krav

  Specificere de tekniske egenskaber ved varer, materialer, metoder, processer, tjenester, systemer, software og funktioner ved at identificere og reagere på de særlige behov, der skal opfyldes i henhold til kundens behov.

 • Styre implikationerne af forældet IKT-system

  Føre tilsyn med overførslen fra et tidligere (et forældet system) til et nuværende system via kortlægning, samkøring, migrering, dokumentation og transformering af data.

Source: Sisyphus ODB