Profession analytiker af brugeroplevelser

Analytikere af brugeroplevelser vurderer kundernes interaktion og oplevelse og analysere brugernes adfærd, holdninger og følelser vedrørende brugen af et bestemt produkt, et bestemt system eller en bestemt tjeneste. De fremsætter forslag til forbedring af grænsefladen og anvendeligheden af produkter, systemer eller tjenester. I den forbindelse tager de hensyn til de praktiske, eksperimentelle, meningsfyldte og værdifulde aspekter af samspillet mellem menneske og computer og ejerskabet af produkter samt personens opfattelse af systemaspekter såsom nytteværdi, brugervenlighed og effektivitet samt udvikling i brugeroplevelsen.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kognitiv psykologi

  De menneskelige processer som opmærksomhed, hukommelse, anvendelse af sprog, opfattelse, problemløsning, kreativitet og tænkning.

 • Design af softwareinteraktion

  Metoder til udvikling af interaktion mellem brugere og softwareprodukter eller -tjenesteydelser mhp. at opfylde behovene hos hovedparten af de mennesker, der kommer til at interagere med produktet, og forenkle kommunikationen mellem produkt og bruger, f.eks. målrettet design.

 • Menneske-computer-interaktion

  Studiet af adfærden af samt interaktionen mellem digitalt udstyr og mennesker.

 • Applikations brugervenlighed

  Processen, der har til formål at måle og fastslå læringsevnen, effektiviteten, nytteværdien og brugervenligheden af en softwareapplikation.

 • Adfærdsvidenskab

  Undersøgelse og analyse af personadfærd gennem regulerede og virkelighedstro observationer og disciplinerede videnskabelige forsøg.

Færdigheder

 • Berette om analyseresultater

  Udarbejde forskningsdokumenter eller give præsentationer for at rapportere om resultaterne af et gennemført forsknings- og analyseprojekt med angivelse af de analyseprocedurer og -metoder, der har ført til resultaterne, samt potentielle fortolkninger af resultaterne.

 • Udføre kvantitativ forskning

  Foretage en systematisk empirisk undersøgelse af observerbare fænomener via statistiske, matematiske eller computerbaserede teknikker.

 • Analysere forretningskrav

  Undersøge kundernes behov og forventninger til et produkt eller en tjeneste med henblik på at identificere og løse uoverensstemmelser og eventuelle uoverensstemmelser mellem de involverede interessenter.

 • Udføre analyser af brugeres IKT-aktiviteter

  Udføre forskningsopgaver såsom rekruttering af deltagere, planlægning af opgaver, indsamling af empiriske data, dataanalyse og produktion af materialer med henblik på at vurdere interaktionen mellem brugere og et IKT-system, et IKT-program eller en IKT-applikation.

 • Bruge oplevelseskort

  Undersøge alle interaktioner og kontaktpunkter, som mennesker har med et produkt, et mærke eller en tjenesteydelse. Fastlæg vigtige variabler såsom varighed og hyppighed for hvert kontaktpunkt.

 • Oprette prototype af løsninger til brugeroplevelse

  Designe og fremstille modeller, prototyper og strømme for at afprøve UX-løsninger (brugeroplevelse) eller indsamle feedback fra brugere, kunder, partnere eller interessenter.

 • Måle brugervenligheden af program

  Kontrollere softwarens bekvemmelighed for slutbrugeren. Identificere brugerproblemer og foretage justeringer for at forbedre brugervenligheden. Indsamle inputdata om, hvordan brugerne vurderer softwareprodukter.

 • Vurdere brugeres interaktion med IKT-applikationer

  Evaluere, hvordan brugerne interagerer med IKT-applikationer med henblik på at analysere deres adfærd, drage konklusioner (f.eks. om deres motiver, forventninger og mål) og forbedre applikationernes funktionalitet.

 • Gennemføre kvalitativ forskning

  Indsamle relevante oplysninger ved hjælp af systematiske metoder, såsom interview, fokusgrupper, tekstanalyse, observationer og casestudier.

 • Gennemføre forskningsinterview

  Anvende professionelle forsknings -og interviewmetoder og -teknikker til indsamling af relevante data, fakta eller oplysninger for at få ny viden og fuldt ud forstå den interviewede persons budskab.

 • Levere teknisk dokumentation

  Udarbejde dokumentation for eksisterende og kommende produkter eller tjenester, der beskriver deres funktionalitet og sammensætning på en sådan måde, at det er forståeligt for et bredt publikum uden teknisk baggrund, og i overensstemmelse med fastsatte krav og standarder. Ajourføre dokumentation.

 • Måle kundefeedback

  Evaluere kundernes bemærkninger med henblik på at finde ud af, om kunderne er tilfredse eller utilfredse med produktet eller tjenesten.

Source: Sisyphus ODB