Profession analytiker inden for materialepåvirkning

Analytikere inden for materialepåvirkning planlægger og anvender software til at udføre strukturelle analyser, herunder statiske, stabilitets- og træthedsanalyser på forskellige maskiner. De udvikler analyse af primære og sekundære strukturer. De udarbejder tekniske rapporter til dokumentation af deres analyseresultater, deltager i konstruktionsgennemgange og anbefaler forbedringer af processen. De bidrager også til udarbejdelsen af konstruktionsprøvningsplaner.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fysik

  Naturvidenskab, der omfatter studiet af stof, bevægelse, energi, kraft og relaterede begreber.

 • IKT-softwarespecifikationer

  Karakteristika, anvendelse og drift af forskellige softwareprodukter såsom computerprogrammer og applikationssoftware.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Maskinteknik

  Disciplin, der anvender principper for fysik, ingeniørvidenskab og materialelære med henblik på at udforme, analysere, fremstille og vedligeholde mekaniske systemer.

 • Multimediesystemer

  De metoder, procedurer og teknikker, der vedrører driften af multimediesystemer, sædvanligvis en kombination af software og hardware, der præsenterer forskellige typer medier såsom video og lyd.

 • 3D-modellering

  Processen med at udvikle en matematisk gengivelse af enhver tredimensional overflade af en genstand ved hjælp af specialiseret software. Produktet kaldes en 3D-model. Det kan vises som et todimensionalt billede ved en proces, der kaldes 3D-gengivelse, eller anvendes i en computersimulering af fysiske fænomener. Modellen kan også fremstilles fysisk ved hjælp af 3D-printere.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

 • Materialemekanik

  Faste genstandes reaktion, når de udsættes for spændinger og belastninger, og metoderne til beregning af disse spændinger og belastninger.

 • CAE-programmer

  Software til at udføre CAE (computer-aided engineering)-analyseopgaver som f.eks. Finite Element Analysis and Computional Fluid Dynamics.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

Færdigheder

 • Analysere produkters belastningsstyrke

  Analysere produkters evne til at blive udsat for stress forårsaget af temperatur, belastning, bevægelse, vibration og andre faktorer ved hjælp af matematiske formler og computersimulationer.

 • Bruge computerteknologisystemer

  Gøre brug af computerstøttet teknisk software til at udføre belastningstest af konstruktionsplaner.

 • Udarbejde en virtuel model af et produkt

  Udarbejde en matematisk eller tredimensional computermodel af produktet ved hjælp af et CAE-system eller en regnemaskine.

 • Kommunikere og samarbejde med ingeniører

  Samarbejde med ingeniører for at sikre en fælles forståelse og drøfte produktdesign, -udvikling og -forbedring.

 • Anbefale produktforbedringer

  Anbefale produktændringer og forbedringer af processen.

 • Skrive belastningsanalyserapporter

  Skrive en rapport med alle de resultater, du har fundet i løbet af belastningsanalysen. Nedfælde resultater, fiaskoer og andre konklusioner.

 • Udføre analytiske matematiske beregninger

  Anvende matematiske metoder og anvende beregningsteknologier til at foretage analyser og finde løsninger på specifikke problemer.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

Source: Sisyphus ODB