Profession ansvarlig for gæringstank - ølproduktion

Ansvarlige for gæringstanke - ølproduktion tager sig af gærings- og modningsbeholdere. De styrer gæringsprocessen for urt podet med gær. De passer udstyr, som køler og tilføjer gær til urten for at fremstille øl. Til dette formål styrer de kuldestrømmen gennem kølespoler, der regulerer temperaturen på varm urt i tankene.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Processer for fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Råvarer og produktionsprocesser til fremstilling af færdige fødevarer. Vigtigheden af kvalitetskontrol og andre teknikker indenfor føde- og drikkevareindustrien.

 • Moderne bryggerisystemer

  De mest opdaterede systemer og den bedst tilgængelige teknik i bryggeribranchen.

 • Ingredienser til ølproduktion

  Basisingredienser i øl, som består af vand, en stivelseskilde såsom maltet byg, ølgær til fremstilling af fermenteringen og en aroma såsom humle.

Færdigheder

 • Udføre kontrol af udstyr på fabrik

  Udføre kontrol af maskiner og udstyr, der anvendes på fabrikken. Sikre, at maskineriet fungerer korrekt, indstille maskiner før brug og sikre, at udstyret fortsat er brugbart.

 • Fjerne alkohol fra drikkevarer

  Passe egnet udstyr til fjernelse af alkohol fra alkoholholdige drikkevarer som øl og vin.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Overvåge maskindrift

  Observere maskinens drift og vurdere produkternes kvalitet, hvorved der sikres overensstemmelse med standarderne.

 • Demontere udstyr

  Demontere udstyr ved hjælp af håndværktøj for at rengøre udstyr og udføre regelmæssig driftsmæssig vedligeholdelse.

 • Sikre hygiejniske forhold

  Sørge for at holde arbejdspladser og udstyr fri for snavs, infektioner og sygdomme ved at fjerne affald og skrald og sørge for hensigtsmæssig rengøring.

 • Måle pH

  Måle pH, som er et mål for surhed eller alkalinitet.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Iværksætte maskinkontrol

  Iværksætte eller justere maskinkontrol for at regulere forhold såsom materialegennemstrømning, temperatur eller tryk.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Mindske ressourcespild

  Evaluere og identificere muligheder for at anvende ressourcer mere effektivt med løbende bestræbelser på at reducere spild af ressourcer.

 • Udføre kvalitetskontrol under forarbejdning af fødevarer

  Sikre kvaliteten af alle de faktorer, der indgår i en fødevareproduktionsproces.

 • Klargøre beholdere til drikkevarefermentering

  Klargøre beholdere til drikkevarefermentering alt efter den type drikkevare, der skal fremstilles. Dette omfatter de egenskaber, som de forskellige slags beholdere kan give det endelige produkt.

 • Rengøre fødevare- og drikkevaremaskiner

  Rengøre maskiner, der anvendes til fremstilling af føde- eller drikkevarer. Forberede passende rengøringsopløsninger. Forberede alle dele og sikre, at de er rene nok til at undgå afvigelser eller fejl i produktionsprocessen.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Følge hygiejneprocedurer under fødevareforarbejdning

  Sikre et rent arbejdsrum i overensstemmelse med hygiejnestandarderne i levnedsmiddelindustrien.

 • Indsamle prøver til analyse

  Indsamle prøver af materialer eller produkter til laboratorieanalyse.

 • Undersøge produktionsprøver

  Undersøge produktionsprøver visuelt eller manuelt for at kontrollere egenskaber som f.eks. klarhed, renlighed, konsistens, fugtighed og tekstur.

 • Sterilisere fermenteringstanke

  Sterilisere arbejdsarealer og udstyr ved hjælp af slanger, skrabere, børster eller kemiske opløsninger.

 • Føle sig tilpas i usikre miljøer

  Befinde sig godt i potentielt farlige miljøer, f.eks. når man bliver udsat for støv, roterende udstyr, varme overflader, fryse- og kølerum, støj, våde gulve og bevægelig løfteudstyr.

 • Overvåge rengøringsmaskiners arbejde

  Overvåge driften af rengøringsudstyr; standse maskiner eller giv ledere besked straks, hvis der opstår hændelser eller fejl.

Source: Sisyphus ODB