Profession ansvarlig for kontrol af flymotorer

Ansvarlige for kontrol af flymotorer inspicerer alle typer motorer, der anvendes til luftfartøjer, i fabrikker for at sikre, at sikkerhedsstandarderne og -forskrifterne overholdes. De gennemfører rutinemæssige inspektioner, inspektioner efter eftersyn, inspektioner før adgang til motorer, og endelig inspektioner efter havarier. De tilvejebringer dokumentation for reparationsaktiviteter og teknisk støtte til vedligeholdelses- og reparationscentre. De gennemgår administrative registre, analyserer motorernes driftsresultater og aflægger rapport om deres resultater.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

  • Systematiske udviklingsprocesser

    Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

  • Kvalitetssikringsprocedurer

    Procedurer til at kontrollere et produkt eller et system for at sikre, at det er i overensstemmelse med specifikationer og krav.

  • Mekanik

    Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

  • Elektromekanik

    De tekniske processer, hvor elektrisk og mekanisk teknik kombineres i anvendelsen af elektromekanik i anordninger, der bruger elektricitet til at skabe mekanisk bevægelse, eller anordninger, der producerer elektricitet ved mekanisk bevægelse.

  • Drift af forskellige motorer

    Kende de egenskaber, vedligeholdelseskrav og arbejdsgange, der gør sig gældende for forskellige typer motorer, såsom gasmotorer, dieselmotorer, elektriske motorer, og motorer med dampmaskinanlæg.

  • Flymekanik

    Tekniske aspekter vedrørende mekanik i luftfartøjer og relaterede emner med henblik på at udføre en lang række reparationer på fly.

  • Motorkomponenter

    Have kendskab til de forskellige motorkomponenter og deres drift og vedligeholdelse. Vide, hvornår reparation og udskiftning skal foretages.

  • Fælles luftfartssikkerhedsforskrifter

    Det sæt af love og bestemmelser, der finder anvendelse inden for den civile luftfart på regionalt, nationalt, europæisk og internationalt plan. Forstå de regler, der skal beskytte borgerne til enhver tid inden for civil luftfart samt sikre, at operatører, borgere og organisationer overholder disse regler.

Færdigheder

  • Betjene præcisionsmåleudstyr

    Måle størrelsen af den forarbejdede del ved kontrol og mærke den med henblik på at kontrollere, om den lever op til standarden, ved brug af to- og tredimensionelle præcisionsmåleapparater som f.eks. en passer, et mikrometer og et måleapparat.

  • Bruge testudstyr

    Bruge udstyr til testning af ydeevne og drift af maskineri.

  • Læse standardblueprints

    Læse og forstå standard blueprints, maskiner og procestegninger.

  • Kontrollere kvaliteten af produkter

    Anvende forskellige teknikker for at sikre, at produktkvaliteten overholder kvalitetsstandarderne og specifikationerne. Føre tilsyn med fejl, emballering og returvarer til forskellige produktionsafdelinger.

  • Udføre effektivitetstest

    Udføre forsøgs-, miljø- og driftstest af modeller, prototyper eller systemer og selve udstyret med henblik på at afprøve deres styrke og kapacitet under normale og ekstreme forhold.

  • Bruge teknisk dokumentation

    Forstå og bruge teknisk dokumentation i den overordnede tekniske proces.

  • Skrive inspektionsrapporter

    Skrive resultaterne af og konklusionerne på inspektionen på en klar og forståelig måde. Logge inspektionsprocesser såsom kontakt, resultat og udførte tiltag.

  • Inspicere luftfartøjsfremstilling

    Udføre inspektioner i luftfartsindustrien; inspicere anlæg, hvor der fremstilles flydele for at sikre sikkerhed og kvalitetskontrol. Sikre, at luftfartøjskomponenter fremstilles under overholdelse af sikkerheds- og konstruktionsspecifikationerne.

  • Læse tekniske tegninger

    Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

  • Sikre overholdelse af sundheds- sikkerheds- og hygiejnestandarder

    Overvåge alt personale og alle processer, der er nødvendige for at overholde sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder. Kommunikere og støtte tilpasningen af disse krav til virksomhedens sundheds- og sikkerhedsprogrammer.

  • Udvikle løsninger på problemer

    Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

  • Evaluere motordrift

    Læse og forstå tekniske manualer og udgivelser; teste motorer med henblik på evaluering af motordrift.

Source: Sisyphus ODB