Profession ansvarlig for onlinefællesskab

Ansvarlige for onlinefællesskaber leverer og vedligeholder et interaktivt miljø, der befordres af applikationer såsom sociale medier, fora og wikier. De opretholder forbindelserne mellem forskellige digitale samfund.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

 • Software til oprettelse af websider

  Software, der leverer forprogrammerede elementer, som gør det muligt at udvikle interaktive multimedieapplikationer til at redigere, strukturere og opsætte indhold til udgivelse.

 • Prisstrategier

  Teknikker, teorier og almindeligt accepterede strategier for prisfastsættelse af varer. Forholdet mellem prisstrategier og resultater på markedet, f.eks. maksimering af rentabilitet, afskrækkelse af nytilkomne erhvervsdrivende eller øget markedsandel.

 • Markedspriser

  Prisvolatiliteten afhængig af markedet og priselasticiteten og de faktorer, der påvirker pristendenserne og udviklingen på markedet på lang og kort sigt.

 • Markedsføringsprincipper

  Principper for styring af forholdet mellem forbrugere og varer eller tjenesteydelser med henblik på at øge salget og forbedre reklameteknikker.

 • Marketingmix

  Markedsføringsprincip, der beskriver de fire grundlæggende elementer i markedsføringsstrategier, som er produktet, stedet, prisen og markedsføringen.

 • Teknikker til markedsføring af brand

  De metoder og systemer, der anvendes til at researche og bestemme et brands identitet med henblik på markedsføring.

 • Webanalyse

  Karakteristika, værktøjer og teknikker til måling, indsamling, analyse og rapportering af webdata for at få oplysninger om brugernes adfærd og for at forbedre et websted.

 • Markedsundersøgelse

  De processer, teknikker og formål, der er indeholdt i det første skridt til at udvikle markedsføringsstrategier såsom indsamling af oplysninger om kunder og definition af segmenter og mål.

 • Nøgleord i digitalt indhold

  Digitale værktøjer til at foretage søgning på nøgleord. Informationssøgesystemerne identificerer indholdet af et dokument ved hjælp af nøgleord og metadata.

 • Indholdsmarkedsføringsstrategi

  Processen bag design og deling af medie- og forlagsindhold med henblik på at skaffe kunder.

 • Online moderationsteknikker

  Strategier og metoder, der anvendes til at interagere online og være ordstyrer for onlinebrugere og -grupper.

Færdigheder

 • Analysere forbrugeres indkøbstendenser

  Analysere indkøbsvaner eller almindelig udbredt kundeadfærd.

 • Analysere arbejdsrelaterede skriftlige rapporter

  Læse og forstå jobrelaterede rapporter, analysere rapporternes indhold og anvende resultaterne i det daglige arbejde.

 • Lave indholdsoverskrift

  Finde på en interessant titel, der henleder folks opmærksomhed på indholdet i din artikel, historie eller publikation.

 • Samarbejde om udviklingen af markedsføringsstrategier

  Samarbejde med en gruppe af fagfolk om at udvikle markedsføringsstrategier, der udfører markedsanalyser og finansiel levedygtighed, mens de forbliver i overensstemmelse med virksomhedens mål.

 • Definere målbare markedsføringsmål

  Beskrive de målbare resultatindikatorer for markedsføringsplanen, f.eks. markedsandel, kundeværdi, mærkebevidsthed og salgsindtægter. Følge op på udviklingen af disse indikatorer under udarbejdelsen af markedsføringsplanen.

 • Integrere strategisk grundlag i det daglige arbejde

  Reflektere over det strategiske grundlag for virksomhederne, dvs. deres mission, vision og værdier med henblik på at integrere dette grundlag i stillingen.

 • Meddele forretningsplaner til kolleger

  Sprede, fremlægge og kommunikere forretningsplaner og -strategier til ledere, medarbejdere, og sikre at mål, handlinger og vigtige budskaber formidles korrekt.

 • Gennemføre markedsundersøgelser

  Indsamle, vurdere og præsentere data om målmarked og -kunder for at fremme strategisk udvikling og feasibility-undersøgelser. Identificere markedstendenser.

 • Undersøge webstedsbrugere

  Registrere og analysere webstedstrafik ved at fordele undersøgelser eller anvende e-handel og -analyser. Identificere målbesøgendes behov og præferencer med henblik på at anvende markedsføringsstrategier for at øge trafikken på webstedet.

 • Planlægge markedsføringskampagne

  Udvikle en metode til at promovere et produkt gennem forskellige kanaler, f.eks. tv, radio, trykte medier og onlineplatforme, sociale medier med det formål at kommunikere og levere værdi til kunder.

 • Analysere interne faktorer, der er relevante for virksomheder

  Forskning og forståelse af forskellige interne faktorer, der påvirker driften af virksomheder, såsom kultur, strategisk grundlag, produkter, priser og tilgængelige ressourcer.

 • Håndtere feedback

  Give feedback til andre. Evaluere og reagere konstruktivt og professionelt på kritisk kommunikation fra kolleger og kunder.

 • Udføre onlinedataanalyser

  Analysere onlineoplevelser og onlinedata med henblik på at forstå brugeradfærd, udløsere af onlineopmærksomhed samt andre faktorer, der kan optimere udviklingen og eksponeringen på webstedet.

 • Integrere markedsføringsstrategier i den globale strategi

  Integrere markedsføringsstrategien og dens elementer som f.eks. markedsafgrænsning, konkurrenter, prisstrategi og kommunikation med de overordnede retningslinjer i virksomhedens globale strategi.

 • Styre indholdsudviklingsprojekter

  Planlægge og gennemføre udformning, levering og administration af digitalt eller trykt indhold, udvikle et system, der beskriver udviklingen af hele det redaktionelle indhold og proceduren for offentliggørelse samt anvende IKT-værktøjer til støtte for processen.

 • Planlægge markedsføringsstrategi

  Fastlægge formålet med markedsføringsstrategien, hvad enten det er for at skabe image, gennemføre en prisstrategi eller øge bevidstheden om produktet. Indføre markedsføringstiltag for at sikre, at målene nås effektivt og på lang sigt.

 • Evaluere markedsføringsindhold

  Revidere, vurdere, tilpasse og godkende markedsføringsmateriale og -indhold, der er fastsat i markedsføringsplanen. Evaluere skrevne ord, billeder, trykte reklamer eller videoreklamer, offentlige taler og erklæringer i overensstemmelse med markedsføringsmålsætningerne.

 • Spore centrale resultatindikatorer

  Identificere de kvantificerbare foranstaltninger, som en virksomhed eller industri anvender til at måle eller sammenligne resultater med hensyn til at opfylde deres operationelle og strategiske mål ved hjælp af forud fastsatte resultatindikatorer.

 • Administrere rentabilitet

  Regelmæssigt gennemgå salg og resultatopnåelse.

 • Analysere eksterne faktorer, der er relevante for virksomheder

  Udføre forskning og analyse af den eksterne faktor for virksomheder som forbrugere, markedsposition, konkurrenter og politisk situation.

 • Fungere som moderator på forum

  Føre tilsyn med kommunikationsaktiviteten på et webforum og andre diskussionsplatforme ved at vurdere, om indholdet er i overensstemmelse med forummets regler, håndhæve adfærdsregler og sikre, at forummet holdes fri for ulovligt materiale og konflikter.

 • Studere salgsniveauer for produkter

  Indsamle og analysere salgsniveauer for produkter og tjenesteydelser med henblik på at anvende disse oplysninger til at fastsætte de mængder, der skal produceres i de følgende batches, kundefeedback, pristendenser og salgsmetodernes effektivitet.

 • Arbejde i retning af ensartet forretningsudvikling

  Synkronisere de bestræbelser, planer, strategier og handlinger, der gennemføres i virksomheders afdelinger med henblik på at øge virksomheders vækst og omsætning. Bevare virksomhedsudvikling som det endelige mål for al indsats inden for virksomheden.

 • Følge op på onlinebrugeranmodninger

  Modtage feedback fra onlinebesøgende og træffe foranstaltninger, der imødekommer deres anmodninger i overensstemmelse med deres specifikke behov.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Levere skriftligt indhold

  Kommunikere information i skriftlig form via digitale eller trykte medier alt efter målgruppens behov. Strukturere indholdet i henhold til specifikationer og standarder. Anvende grammatiske og retstavningsregler.

 • Udvikle et fagligt netværk

  Nå ud til og mødes med folk i en professionel kontekst. Finde et fælles grundlag og bruge dine kontakter til gavn for begge parter. Holde styr på folk i dit eget professionelle netværk og holde dig opdateret om deres aktiviteter.

 • Udvikle plan for onlinegruppe

  Udarbejdelse af lokalsamfundsplan om at dyrke onlinenetværk, fremme brugen heraf, fastholde de seneste brugere og øge brugernes deltagelse.

 • Udpege potentielle markeder for virksomheder

  Observere og analysere resultater af markedsundersøgelser med henblik på at fastlægge lovende og rentable markeder. Overveje virksomhedens særlige fordel og matche den med markeder, hvor der mangler en sådan værdi.

 • Analysere undersøgelser af kundeservice

  Analysere resultater fra kundeundersøgelser udfyldt af passagerer/kunder, analysere resultater med henblik på at identificere tendenser og drage konklusioner.

 • Bruge CMS-software

  Bruge software, der muliggør publikation, redigering og indholdsændring samt vedligeholdelse fra en central grænseflade.

 • Anvende markedsføring på de sociale medier

  Anvende sociale mediers websteder såsom Facebook og Twitter med henblik på at skabe opmærksomhed og deltagelse af eksisterende og potentielle kunder gennem diskussionsfora, weblogs, mikroblogging og sociale grupper for at få et hurtigt overblik over eller indsigt i emner og holdninger på det sociale net og behandle indgående kundeemner eller forespørgsler.

 • Omsætte konceptkrav til indhold

  Udvikle digitalt indhold ved at følge de angivne af krav og retningslinjer.

 • Koordinere handlingsplaner for markedsføring

  Administrere oversigten over markedsføringshandlinger, som f.eks. planlægning af markedsføring, intern finansiel tildeling af midler, reklamemateriale, gennemførelse, kontrol og kommunikationsindsats.

 • Udarbejde det årlige markedsføringsbudget

  Foretage beregning af både de indtægter og udgifter, der forventes at blive betalt i løbet af det kommende år, vedrørende markedsføringsrelaterede aktiviteter såsom reklame, salg og levering af produkter til kunder.

Source: Sisyphus ODB