Profession ansvarlig inden for produktion af optiske instrumenter

Ansvarlige inden for produktion af optiske instrumenter koordinerer, planlægger og styrer produktionsprocessen for optiske instrumenter. De sikrer, at det optiske glas behandles korrekt, og at optisk udstyr samles i overensstemmelse med specifikationerne. De forvalter arbejdere på produktionslinjen, fører tilsyn med kvaliteten af de samlede varer og udfører omkostnings- og ressourceforvaltning.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Optisk teknik

  Underdisciplin inden for ingeniørvidenskab, der beskæftiger sig med udvikling af optiske instrumenter og applikationer, såsom teleskoper, mikroskoper, linser, lasere, fiberoptisk kommunikation og billeddannelsessystemer.

 • Optik

  Den videnskab, der undersøger elementerne og reaktionen af lys.

 • Optiske komponenter

  De komponenter og materialer, der er nødvendige for at opbygge optiske instrumenter som linser og rammer.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Typer af optiske instrumenter

  Være i besiddelse af oplysninger om typerne af optiske instrumenter og linser, såsom mikroskoper og teleskoper, og om deres mekanik, komponenter og egenskaber.

 • Styring af forsyningskæden

  Strømmen af varer i forsyningskæden, transport og lagring af råmaterialer, procesintern oversigt og færdigvarer fra oprindelsessted til forbrugsstedet.

 • Fremstilling af optiske produkter

  Processen og de forskellige faser i fremstillingen af et optisk produkt, fra design og prototypefremstilling til klargøring af optiske komponenter og linser, samling af optisk udstyr og midlertidig og endelig prøvning af optiske produkter og komponenter heraf.

Færdigheder

 • Følge produktionsplan

  Følge en produktionsplanen under hensyntagen til alle krav, tidspunkter og behov. Denne plan skitserer, hvilke individuelle varer der skal produceres i hver periode, og sammenfatter forskellige bekymringer såsom produktion, personale, lagerbeholdning osv. Den er som regel knyttet til fremstilling, hvor det fremgår af planen, hvornår og hvor meget af hvert produkt der vil blive krævet. Anvende alle oplysninger i den faktiske gennemførelse af planen.

 • Tilrettelægge skifteholdsarbejde

  Tilrettelægge skifteholdsarbejde for at sikre, at alle kundeordrer færdiggøres, og at produktionsplanen gennemføres på tilfredsstillende vis.

 • Udføre ressourceplanlægning

  Anslå den tid, de menneskelige og økonomiske ressourcer, der forventes at blive nødvendige for at nå projektmålene.

 • Kontrollere kvaliteten af produkter

  Anvende forskellige teknikker for at sikre, at produktkvaliteten overholder kvalitetsstandarderne og specifikationerne. Føre tilsyn med fejl, emballering og returvarer til forskellige produktionsafdelinger.

 • Supervisere arbejde

  Lede og føre tilsyn med det underordnede personales daglige aktiviteter.

 • Opfylde produktivitetsmål

  Udvikle metoder til at fastslå produktivitetsforbedringer, tilpasse de mål, der skal nås, og den tid og de ressourcer, der er nødvendige.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Overvåge kvalitetsstandarder for produktion

  Overvåge kvalitetsstandarder inden for fremstilling og efterbehandling.

 • Registrere arbejdets forløb

  Føre fortegnelser over arbejdets forløb, herunder tid, fejl, driftsforstyrrelser osv.

 • Læse monteringstegninger

  Læse og fortolke tegninger, der indeholder alle dele og underenheder af et bestemt produkt. Tegningen identificerer de forskellige komponenter og materialer og giver vejledning i, hvordan et produkt samles.

 • Overvåge maskindrift

  Observere maskinens drift og vurdere produkternes kvalitet, hvorved der sikres overensstemmelse med standarderne.

 • Evaluere medarbejderes arbejde

  Evaluere behovet for arbejdskraft til det fremtidige arbejde. Evaluere medarbejderstabens præstationer og orientere lederne. Tilskynde til og støtte medarbejdernes læring, undervise dem i teknikker og kontrollere anvendelsen for at sikre produktkvalitet og arbejdsproduktivitet.

 • Overvåge lagerbeholdning

  Vurdere, hvor meget af beholdningen der anvendes, og bestemme, hvad der skal bestilles.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Læse standardblueprints

  Læse og forstå standard blueprints, maskiner og procestegninger.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

Source: Sisyphus ODB