Profession arbejdsformidlingschef

Arbejdsformidlingschefer fører tilsyn med driften af en offentlig arbejdsformidling. De fører tilsyn med det personale, der hjælper folk med at finde arbejde eller yde erhvervsvejledning.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Arbejdsmarkedslovgivning

  Lovgivning på nationalt eller internationalt plan, der regulerer arbejdsvilkår på forskellige områder mellem arbejdsmarkedets parter, såsom regeringen, arbejdstagere, arbejdsgivere og fagforeninger.

 • Ansættelsesret

  Den lovgivning, som formidler forholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Den vedrører arbejdstagernes rettigheder på arbejdspladsen, som er bindende i henhold til arbejdsaftalen.

 • Supervision af personer

  Den handling, der består i at instruere en person eller en gruppe i en bestemt aktivitet.

Færdigheder

 • Koordinere driftsaktiviteter

  Synkronisere driftspersonellets aktiviteter og ansvarsområder for at sikre, at en organisations ressourcer anvendes mest effektivt med henblik på at nå de fastsatte mål.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Organisere personaleevaluering

  Tilrettelægge den overordnede personaleevalueringsproces.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Samarbejde med lokale myndigheder

  Varetage kontakten til og udvekslingen af oplysninger med regionale eller lokale myndigheder.

 • Fremme ligestilling mellem kønnene i forretningsmæssige sammenhænge

  Øge bevidstheden om og føre kampagne for ligestilling mellem kønnene ved vurdering af deres deltagelse i stillingen og de aktiviteter, der udføres af virksomheder og erhvervsliv som helhed.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Udvikle programmer for fastholdelse af medarbejdere

  Planlægge, udvikle og gennemføre programmer, der har til formål at sikre, at medarbejderne er så tilfredse som muligt Herved sikres medarbejdernes loyalitet.

 • Fremme beskæftigelsespolitikker

  Fremme udviklingen og gennemførelsen af politikker, der har til formål at forbedre beskæftigelsesstandarderne og nedbringe arbejdsløsheden, med henblik på at opnå statslig og offentlig støtte.

 • Supervisere arbejde

  Lede og føre tilsyn med det underordnede personales daglige aktiviteter.

 • Lede gennemførelsen af myndigheders politik

  Lede gennemførelsen af nye myndighedsforskrifter eller ændringer i eksisterende forskrifter på nationalt eller regionalt plan samt lede det personale, der er involveret i gennemførelsesproceduren.

 • Anvende strategisk tænkning

  Anvende generering og effektiv anvendelse af virksomhedsindsigt og muligheder for at opnå konkurrencedygtige forretningsmæssige fordele på lang sigt.

 • Forhandle ansættelsesaftaler

  Finde frem til aftaler mellem arbejdsgivere og potentielle medarbejdere om løn, arbejdsvilkår og ikkevedtægtsmæssige ydelser.

 • Have forbindelse til lokale repræsentanter

  Opretholde gode forbindelser med repræsentanter for det lokale videnskabelige, økonomiske og civile samfund.

Source: Sisyphus ODB