Profession arbejdsleder inden for affaldshåndtering

Arbejdsledere inden for affaldshåndtering koordinerer indsamling, genanvendelse og bortskaffelse af affald. De fører tilsyn med affaldshåndteringsoperationer, sikrer overholdelse af miljøstandarder og fører tilsyn med personalet. De yder støtte til udvikling af affaldshåndteringsmetoder, der sigter mod øget affaldsreduktion, og støtter forebyggelse af overtrædelser af lovgivningen om affaldshåndtering.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Affaldshåndtering

  De anvendte metoder, materialer og bestemmelser vedrørende indsamling, transport, behandling og bortskaffelse af affald. Dette omfatter genanvendelse og overvågning af bortskaffelse af affald.

 • Lovgivning om sundhed, sikkerhed og hygiejne

  De sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder samt den lovgivning, der gælder for en bestemt sektor.

Færdigheder

 • Udføre planlægning

  Forvalte tidsplanen og ressourcerne for at afslutte opgaverne i tide.

 • Sikre efterlevelse af lovforskrifter om affald

  Gennemføre og overvåge virksomhedsprocedurer for indsamling, transport og bortskaffelse af affald i overensstemmelse med alle forskrifter og lovkrav.

 • Supervisere arbejde

  Lede og føre tilsyn med det underordnede personales daglige aktiviteter.

 • Føre tilsyn med affaldsbortskaffelse

  Overvågne bortskaffelsen af biologisk affald og kemikalieaffald i henhold til bestemmelser.

 • Sørge for, at politikker efterleves

  Sikre overholdelse af lovgivning og virksomhedsprocedurer med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og i offentlige rum til enhver tid. Sikre bevidsthed om og overholdelse af alle virksomhedens politikker vedrørende sundhed og sikkerhed og lige muligheder på arbejdspladsen. Udføre andre opgaver, som med rimelighed kan forlanges.

 • Administrere budget for genanvendelsesprogram

  Administrere en organisations årlige genanvendelsesprogram og respektive budget.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Udarbejde procedurer for affald

  Deltage i udformning og forvaltning af mineaffald og affaldspladser i overensstemmelse med de geotekniske, driftsmæssige og vedtægtsmæssige krav.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Supervisere medarbejderes sikkerhed

  Garantere sikkerhed for medarbejdere på pladsen; overvåge korrekt brug af sikkerhedsudstyr og beklædning; forstå og indføre sikkerhedsprocedurer.

 • Fastlægge affaldsindsamlingsruter

  Etablere og skitsere de ruter, der sikrer effektiv og hurtig indsamling af affald i det udpegede område.

Source: Sisyphus ODB