Profession arbejdsleder inden for dataindlæsning

Arbejdsledere inden for dataindlæsning styrer den daglige drift af dataindlæsningsmedarbejdere. De tilrettelægger arbejdsgangen og opgaverne. 

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Virksomhedspolitikker

  Regelsæt, der gælder for et selskabs aktiviteter.

 • SPARQL

  Computersproget SPARQL er et søgesprog til hentning af oplysninger fra en database og af dokumenter, der indeholder de nødvendige oplysninger. Det er udviklet af den internationale organisation for standarder World Wide Web Consortium.

 • MDX

  Computersproget MDX er et søgesprog til søgning af oplysninger fra en database og dokumenter, der indeholder de nødvendige oplysninger. Det er udviklet af softwareleverandøren Microsoft.

 • XQuery

  Computersproget XQuery er et søgesprog til søgning af oplysninger fra en database og dokumenter, der indeholder de nødvendige oplysninger. Det er udviklet af den internationale organisation for standarder World Wide Web Consortium.

 • N1QL

  Computersproget N1QL er et forespørgselssprog til indhentning af oplysninger fra en database og af dokumenter, der indeholder de ønskede oplysninger. Det er udviklet af softwareselskabet Couchbase.

 • Dokumentationstyper

  Egenskaberne for interne og eksterne dokumentationstyper, der er tilpasset produktets livscyklus og deres specifikke indholdstyper.

 • Oplysningers fortrolighed

  De mekanismer og forskrifter, der giver mulighed for selektiv adgangskontrol, og garanterer, at kun godkendte parter (personer, processer, systemer og udstyr) har adgang til data, metoder til at overholde fortrolige oplysninger og risici for manglende overholdelse.

 • Forespørgselssprog til ressource description framework

  Forespørgselssprogene som f.eks. SPARQL, der anvendes til at hente og bearbejde data, der opbevares i et Resource Description Framework (RDF)-format.

 • Forespørgselssprog

  Området for standardiserede computersprog til søgning efter oplysninger fra en database og dokumenter, der indeholder de nødvendige oplysninger.

 • LDAP

  Computersproget LDAP er et forespørgselssprog for hentning af oplysninger fra en database og dokumenter, der indeholder de nødvendige oplysninger.

 • Database

  Klassificering af databaser, der omfatter deres formål, karakteristika, terminologi, modeller og brug, f.eks. XML-databaser, dokumentorienterede databaser og fuldtekstdatabaser.

 • LINQ

  Computersproget LINQ er et forespørgselssprog til indhentning af oplysninger fra en database og af dokumenter, der indeholder de ønskede oplysninger. Det er udviklet af softwareleverandøren Microsoft.

Færdigheder

 • Evaluere medarbejdere

  Analysere medarbejdernes individuelle præstationer over en bestemt periode og meddele dine konklusioner til den pågældende ansatte eller ledelsen på højere niveau.

 • Anvende informationssikkerhedspolitikker

  Gennemføre politikker, metoder og bestemmelser vedrørende data- og informationssikkerhed for at respektere principperne om fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

 • Supervisere arbejde

  Lede og føre tilsyn med det underordnede personales daglige aktiviteter.

 • Supervisere dataindtastning

  Føre tilsyn med indtastning af data såsom adresser eller navne i et datalagrings- og datahentningssystem via manuel indtastning, elektronisk dataoverførsel eller scanning.

 • Behandle klager fra medarbejdere

  Håndtere og reagere på klager fra medarbejdere på en korrekt og høflig måde, så vidt muligt foreslå en løsning eller henvise til en bemyndiget person, når det er nødvendigt.

 • Introducere nye medarbejdere

  Giv nye medarbejdere en rundvisning i virksomheden, præsentere dem for deres kolleger, forklare dem virksomhedskulturen, rutiner og arbejdsmetoder og få dem til at falde til på deres arbejdsplads.

 • Estimere varigheden af et stykke arbejde

  Udarbejde nøjagtige beregninger rettidigt med henblik på at udføre fremtidige tekniske opgaver på grundlag af tidligere og nuværende oplysninger og observationer eller estimere varigheden af de enkelte opgaver i et givet projekt.

 • Administrere opgaveplan

  Vedligeholde en oversigt over alle de indgående opgaver med henblik på at prioritere opgaverne, planlægge deres udførelse og integrere nye opgaver, når de opstår.

 • Indsamle feedback fra medarbejdere

  Kommunikere på en åben og positiv måde med henblik på at vurdere graden af tilfredshed med medarbejdere, deres holdning til arbejdsmiljøet og for at identificere problemer og finde løsninger.

 • Motivere medarbejdere

  Kommunikere med medarbejderne for at sikre, at deres personlige ambitioner ligger i forlængelse af forretningsmålene, og at de arbejder for at opfylde dem.

Source: Sisyphus ODB