Profession arbejdsleder inden for demonteringsarbejder

Arbejdsledere inden for demonteringsarbejder fører tilsyn med de aktiviteter, der er involveret i demonteringsaktiviteter, som f.eks. fjernelse og eventuel genanvendelse af industrielt udstyr og maskineri eller nedlæggelse af anlæg. De fordeler opgaven mellem arbejdstagere og fører tilsyn med, om alt sker i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne. Hvis der opstår problemer, rådfører de sig med ingeniører og træffer hurtige beslutninger for at løse problemer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Nedrivningsteknikker

  Forskellige metoder til at nedrive konstruktioner, som f.eks. kontrolleret implosion, brug af en murbrækker eller et hammerbor eller selektiv nedrivning. Brugen af disse metoder er baseret på struktur, tidsbegrænsninger, miljø og ekspertise.

Færdigheder

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Registrere arbejdets forløb

  Føre fortegnelser over arbejdets forløb, herunder tid, fejl, driftsforstyrrelser osv.

 • Tilrettelægge skifteholdsarbejde

  Tilrettelægge skifteholdsarbejde for at sikre, at alle kundeordrer færdiggøres, og at produktionsplanen gennemføres på tilfredsstillende vis.

 • Planlægge ressourcefordeling

  Planlægge fremtidige behov for forskellige ressourcer, f.eks. tid, penge og specifikke procesressourcer.

 • Supervisere medarbejderes sikkerhed

  Garantere sikkerhed for medarbejdere på pladsen; overvåge korrekt brug af sikkerhedsudstyr og beklædning; forstå og indføre sikkerhedsprocedurer.

 • Reagere på hændelser i tidskritiske miljøer

  Overvåge situationen omkring dig og foregribe. Være rede til at træffe hurtige og hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde af uventede begivenheder.

 • Evaluere medarbejderes arbejde

  Evaluere behovet for arbejdskraft til det fremtidige arbejde. Evaluere medarbejderstabens præstationer og orientere lederne. Tilskynde til og støtte medarbejdernes læring, undervise dem i teknikker og kontrollere anvendelsen for at sikre produktkvalitet og arbejdsproduktivitet.

 • Rådgive om byggematerialer

  Rådgive om og afprøve en bred vifte af byggematerialer.

 • Gennemgå byggetilladelser

  Gennemgå planer for overensstemmelse med reglerne og den godkendte konstruktion.

 • Arbejde i et byggesjak

  Arbejde med et byggeprojektteam i et sjak. Kommunikere effektivt, udveksle oplysninger med holdmedlemmerne og rapportere til tilsynsførende. Følge instrukser og tilpasse sig ændringer på en fleksibel måde.

 • Koordinere bygge- og anlægsaktiviteter

  Koordinere flere bygningsarbejderes eller holds aktiviteter for at sikre, at de ikke forstyrrer hinanden, og for at sikre, at arbejdet udføres rettidigt. Løbende holde sig orienteret om holdenes fremskridt og ajourføre tidsplanen, hvis der er behov for det.

 • Genkende farer ved farligt gods

  Være opmærksom på truslerne fra potentielt farlige varer, som f.eks. forurenende, giftige, ætsende eller eksplosive materialer.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Sikre, at fristen for bygge- og anlægsprojekter overholdes

  Planlægge og overvåge byggeprocesser med henblik på at sikre færdiggørelsen af projektet inden for den fastsatte frist.

 • Følge arbejdsmiljøprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed

  Anvende de relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed for at forebygge ulykker, forurening og andre risici.

 • Bruge sikkerhedsudstyr i forbindelse med byggeri

  Bruge elementer af beskyttelsesbeklædning som f.eks. sko med tåkappe i stål og udstyr som f.eks. beskyttelsesbriller, for at minimere risikoen for uheld i bygge- og anlægssektoren og afbøde eventuelle skader, hvis der sker en ulykke.

 • Sikre overholdelse af sundheds- sikkerheds- og hygiejnestandarder

  Overvåge alt personale og alle processer, der er nødvendige for at overholde sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder. Kommunikere og støtte tilpasningen af disse krav til virksomhedens sundheds- og sikkerhedsprogrammer.

 • Klargøre område til byggeri

  Klargøre jord eller lokalitet til byggeri af træ- og murstensterrasser, hegn og terrænbelægninger. Dette omfatter foranstaltninger og planlægning af lokaliteten, belægningssten og fliser.

 • Supervisere arbejde

  Lede og føre tilsyn med det underordnede personales daglige aktiviteter.

Source: Sisyphus ODB