Profession arbejdsleder inden for destillering

Arbejdsledere inden for destillering koordinerer de produktionsprocesser, der indgår i fremstillingen af spiritus, og forvalter de arbejdstagere, der er involveret i processen. De kontrollerer de fremstillede destillerede væsker i forhold til angivne mængder og alkoholindhold.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Forskrifter for spiritusafgifter

  Anvendelse af oplysninger, der stammer fra midlertidige spiritusbeholdere, til sammenligning og overholdelse af skatteregler i relation til destillationsstyrke. En midlertidig spiritusbeholder er en lukket og forseglet glasboks, der kun er tilgængelig for skattemyndighederne. 

 • Føde- og drikkevareindustrien

  Den pågældende industri og de processer, der er involveret i føde- og drikkevareindustrien, som f.eks. udvælgelse af råvarer, forarbejdning, emballering og oplagring.

 • Udvikling af spiritus

  Processer i forbindelse med fremstilling af lagret og ulagret spiritus. Vodka og gin hører under kategorien ulagret spiritus. Whisky, rom og cognac hører under kategorien lagrede produkter.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Kvalitetssikringsprincipper, standardkrav og sæt af processer og aktiviteter, der anvendes til måling, kontrol og sikring af produkters og processers kvalitet.

 • Passende råvarer til bestemte former for spiritus

  Råvarer, såsom korn, kartofler, sukker eller frugt, der kan gæres med henblik på fremstilling af en bestemt type alkoholholdig spiritus.

 • Temperaturskalaer

  Temperaturskala for grader celsius og Fahrenheit.

 • Udvalg af spiritus

  Spiritus og kombinationer heraf til fremstilling af slutproduktet, f.eks. whisky, vodka, cognac.

Færdigheder

 • Måle pH

  Måle pH, som er et mål for surhed eller alkalinitet.

 • Blande smagsstoffer i spiritus efter opskrift

  Blande aromaer og andre ingredienser, som f.eks. frugtsyrer, til fremstilling af brændevine, likører eller hedvine.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Anvende destillationsudstyr

  Anvende forskellige dele af destillationsudstyr, som f.eks. krukken, destillationskolonnen, tilbageløbsarmen, svaleren, destillatet og aldringstønderne.

 • Blande drikkevarer

  Blande drikkevarer med henblik på at skabe nye drikkevareprodukter, som er attraktive for markedet, og som er interessante for virksomheder og innovative på markedet.

 • Føre fortegnelser over varer i produktionen

  Føre fortegnelse over varer, uanset om de er i begyndelsen (dvs. råmaterialer), i midten eller i slutningen af produktionsfasen (dvs. færdige produkter). Tælle varer og lagre dem til de efterfølgende produktions- og distributionsaktiviteter.

 • Sørge for sikkerheden i produktionsområder

  Tage det endelige ansvar for produktionsområders sikkerhed, kvalitet og effektivitet.

 • Følge produktionsplan

  Følge en produktionsplanen under hensyntagen til alle krav, tidspunkter og behov. Denne plan skitserer, hvilke individuelle varer der skal produceres i hver periode, og sammenfatter forskellige bekymringer såsom produktion, personale, lagerbeholdning osv. Den er som regel knyttet til fremstilling, hvor det fremgår af planen, hvornår og hvor meget af hvert produkt der vil blive krævet. Anvende alle oplysninger i den faktiske gennemførelse af planen.

 • Rektificere spiritus

  Rektificere spiritus ved gentagne gange eller ved destillation at fjerne vand og uønskede forbindelser.

 • Supervisere besætningsmedlemmer

  Supervisere og observere medarbejderes adfærd.

 • Kontrollere alkoholblandinger

  Måle temperaturer (ved hjælp af f.eks. termometer) og densitet (f.eks. ved hjælp af farvebevis for alkohol) og sammenligne med tabeller fra standardkontrolhåndbøger til bestemmelse af bevis for blanding.

 • Måle destilleringsstyrke

  Måle alkoholkoncentrationen på grundlag af oplysningerne i spirit-safe og opretholde destillationsprocessen og destillationsstyrkens styrke inden for de parametre, der er fastsat i lovgivningen med henblik på beskatning.

 • Mindske ressourcespild

  Evaluere og identificere muligheder for at anvende ressourcer mere effektivt med løbende bestræbelser på at reducere spild af ressourcer.

 • Træffe foranstaltninger mod brændbarhed

  Træffe foranstaltninger mod brand. Væske, der indeholder 40 % ABV, bryder i brand, hvis det opvarmes til omkring 26 °C, og hvis der anvendes en antændelseskilde i alkoholen. Flammepunkt for ren alkohol er 16,6 °C.

 • Klargøre beholdere til drikkevaredestillering

  Klargøre beholdere eller tromler til fremstilling af drikkevarer. Klargøre udstyret til proceduren med rensning og fjernelse af fortyndende komponenter som vand for at øge andelen af alkoholindhold.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Lede fødevarelaboratorium

  Lede laboratorieaktiviteter på anlægget eller fabrikken og anvende dataene til at overvåge de fremstillede produkters kvalitet.

 • Måle væskedensitet

  Måle af massefylden i væsker, herunder olier, ved hjælp af hygrometre eller oscillerende rør.

 • Tilskynde team til kontinuerlig forbedring

  Tilskynde team til at finde muligheder for løbende forbedringer og derefter fremme processen for at forbedre resultaterne.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Kontrollere hele korn for insekter

  Kontrollere last bestående af ubehandlet korn med henblik på påvisning af skadelige insekter, f.eks. kornbiller.

Source: Sisyphus ODB