Profession arbejdsleder inden for elevatormontering

Arbejdsledere inden for elevatormontering overvåger installationen af elevatorer. De opretholder et overblik over procedurerne, tildeler opgaver og træffer hurtige beslutninger for at løse problemer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lovgivning om elevatorsikkerhed

  Lokal lovgivning om elevatorer, belastningsgrænser, hastighedsgrænser og installationsprocedurer.

 • Pneumatik

  Anvendelse af gas undertryk til frembringelse af mekanisk bevægelse.

 • Elevatorsikkerhedsmekanismer

  De forskellige mekanismer, der skal forhindre, at en elevator falder. Betjening af elevatorregulator og sikkerhedsbremsemekanismer.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Hydraulik

  Kraftoverførselssystemerne, der anvender kraften fra flydende væsker til at overføre elektricitet.

 • Elevatortyper

  Forskellige typer elevatorer baseret på deres drift, f.eks. elevatorer drevet af hydraulik. Forskellige elevatorsystemer og konfigurationer.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

Færdigheder

 • Sikre overholdelse af sundheds- sikkerheds- og hygiejnestandarder

  Overvåge alt personale og alle processer, der er nødvendige for at overholde sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder. Kommunikere og støtte tilpasningen af disse krav til virksomhedens sundheds- og sikkerhedsprogrammer.

 • Tilrettelægge skifteholdsarbejde

  Tilrettelægge skifteholdsarbejde for at sikre, at alle kundeordrer færdiggøres, og at produktionsplanen gennemføres på tilfredsstillende vis.

 • Bruge sikkerhedsudstyr i forbindelse med byggeri

  Bruge elementer af beskyttelsesbeklædning som f.eks. sko med tåkappe i stål og udstyr som f.eks. beskyttelsesbriller, for at minimere risikoen for uheld i bygge- og anlægssektoren og afbøde eventuelle skader, hvis der sker en ulykke.

 • Reagere på hændelser i tidskritiske miljøer

  Overvåge situationen omkring dig og foregribe. Være rede til at træffe hurtige og hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde af uventede begivenheder.

 • Arbejde i et byggesjak

  Arbejde med et byggeprojektteam i et sjak. Kommunikere effektivt, udveksle oplysninger med holdmedlemmerne og rapportere til tilsynsførende. Følge instrukser og tilpasse sig ændringer på en fleksibel måde.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Inspicere byggematerialer

  Kontrollere byggematerialer for skader, fugt, tab eller andre problemer, før materialet anvendes.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Overvåge anlæg af elevatorskakt

  Overvåge anlæg af elevatorskakten i en bygning. Sørge for, at skakten er lige og strukturelt sund i forhold til sikker drift af en elevator.

 • Overvåge lagerbeholdning

  Vurdere, hvor meget af beholdningen der anvendes, og bestemme, hvad der skal bestilles.

 • Følge arbejdsmiljøprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed

  Anvende de relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed for at forebygge ulykker, forurening og andre risici.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Evaluere medarbejderes arbejde

  Evaluere behovet for arbejdskraft til det fremtidige arbejde. Evaluere medarbejderstabens præstationer og orientere lederne. Tilskynde til og støtte medarbejdernes læring, undervise dem i teknikker og kontrollere anvendelsen for at sikre produktkvalitet og arbejdsproduktivitet.

 • Lede installation af elevator

  Lede processen, hvor en kran løfter elevatorstolen op øverst på den færdige skakt og sænker den langs ledeskinnerne. Kommunikere med kranføreren under installationen af elevatorstolen for at sikre korrekt og sikker installation.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Programmere elevatorkontrol

  Konfigurere elevatorkontrollen for at sikre, at elevatoren fungerer korrekt og effektivt. Angive den ønskede driftstilstand for én elevator eller for drift af elevatorgruppen. Give størst mulig komfort, samtidig med at rejsetiden minimeres.

 • Teste elevatordrift

  Afprøve alle en elevators funktioner for at sikre, at den fungerer korrekt og effektivt.

 • Sikre, at fristen for bygge- og anlægsprojekter overholdes

  Planlægge og overvåge byggeprocesser med henblik på at sikre færdiggørelsen af projektet inden for den fastsatte frist.

 • Håndtere indgående byggematerialer

  Modtage indgående byggematerialer, håndtere transaktioner og indtaste leverancer i et internt administrationssystem.

Source: Sisyphus ODB