Profession arbejdsleder inden for flisearbejde

Arbejdsledere inden for flisearbejde overvåger flisetilpasning og -lægning. De tildeler opgaver og træffer hurtige beslutninger for at løse problemer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Typer af fliseklæbere

  Forskellige klæbematerialer til forskellige typer af fliser, overflader, tørretider, miljøforhold og omkostninger.

Færdigheder

 • Bruge sikkerhedsudstyr i forbindelse med byggeri

  Bruge elementer af beskyttelsesbeklædning som f.eks. sko med tåkappe i stål og udstyr som f.eks. beskyttelsesbriller, for at minimere risikoen for uheld i bygge- og anlægssektoren og afbøde eventuelle skader, hvis der sker en ulykke.

 • Planlægge overfladehældning

  Sørge for, at den planlagte overflade har den nødvendige hældning for at forhindre vand eller væsker i at samle sig.

 • Arbejde i et byggesjak

  Arbejde med et byggeprojektteam i et sjak. Kommunikere effektivt, udveksle oplysninger med holdmedlemmerne og rapportere til tilsynsførende. Følge instrukser og tilpasse sig ændringer på en fleksibel måde.

 • Fortolke 3D-planer

  Fortolke og forstå planer og tegninger i fremstillingsprocesser, som omfatter fremstillinger i tre dimensioner.

 • Følge arbejdsmiljøprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed

  Anvende de relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed for at forebygge ulykker, forurening og andre risici.

 • Bestille byggematerialer

  Bestille det materiale, der kræves til byggeprojektet, og sørge for at købe det bedst egnede materiale til en god pris.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Sikre, at fristen for bygge- og anlægsprojekter overholdes

  Planlægge og overvåge byggeprocesser med henblik på at sikre færdiggørelsen af projektet inden for den fastsatte frist.

 • Håndtere indgående byggematerialer

  Modtage indgående byggematerialer, håndtere transaktioner og indtaste leverancer i et internt administrationssystem.

 • Besvare anmodninger om tilbud

  Opstille priser og dokumenter for de produkter, som kunderne kan købe.

 • Sikre, at udstyr er tilgængeligt

  Sikre, at det nødvendige udstyr leveres og er klar til brug, før procedurer påbegyndes.

 • Tjekke forenelighed mellem materialer

  Sørge for, at materialerne er egnede til at blive anvendt sammen og kontrollere for forudsigelige interferenser.

 • Fortolke 2D-planer

  Fortolke og forstå planer og tegninger i fremstillingsprocesser, som omfatter gengivelser i to dimensioner.

 • Evaluere medarbejderes arbejde

  Evaluere behovet for arbejdskraft til det fremtidige arbejde. Evaluere medarbejderstabens præstationer og orientere lederne. Tilskynde til og støtte medarbejdernes læring, undervise dem i teknikker og kontrollere anvendelsen for at sikre produktkvalitet og arbejdsproduktivitet.

 • Planlægge flisebelægning

  Planlægge flisernes placering på fladen. Markere lige og plane linjer med henblik på at bestemme flisernes position. Beslutte, hvilken afstand der skal være mellem fliserne. Hvis fliserne skal skæres til, bør meget små stykker undgås, da de kan være vanskelige eller næsten umulige at skære afhængig af flisetypen og det anvendte udstyr.

 • Tilrettelægge skifteholdsarbejde

  Tilrettelægge skifteholdsarbejde for at sikre, at alle kundeordrer færdiggøres, og at produktionsplanen gennemføres på tilfredsstillende vis.

 • Registrere arbejdets forløb

  Føre fortegnelser over arbejdets forløb, herunder tid, fejl, driftsforstyrrelser osv.

 • Overvåge lagerbeholdning

  Vurdere, hvor meget af beholdningen der anvendes, og bestemme, hvad der skal bestilles.

 • Flisetyper

  Fliser af forskellig størrelse, materialer og glasering. Deres egenskaber såsom vægt, tilbøjeligheden til at splintre eller knække, fugtbestandighed, klæbeevne og pris.

 • Inspicere byggematerialer

  Kontrollere byggematerialer for skader, fugt, tab eller andre problemer, før materialet anvendes.

 • Sikre overholdelse af sundheds- sikkerheds- og hygiejnestandarder

  Overvåge alt personale og alle processer, der er nødvendige for at overholde sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder. Kommunikere og støtte tilpasningen af disse krav til virksomhedens sundheds- og sikkerhedsprogrammer.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Rådgive om byggematerialer

  Rådgive om og afprøve en bred vifte af byggematerialer.

Source: Sisyphus ODB