Profession arbejdsleder inden for fremstilling af plastic- og gummiprodukter

Arbejdsledere inden for fremstilling af plastic- og gummiprodukter leder og koordinerer aktiviteter, der udføres af personale, der beskæftiger sig med fremstilling af plast og gummiprodukter, idet det sikres, at produktionen foregår på en sikker og omkostningseffektiv måde. De er ansvarlige for etableringen af nye produktionslinjer og uddannelse.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kompositmaterialer

  Egenskaberne ved forskellige materialer, der er udviklet i et laboratorium, deres anvendelse pr. produkttype, og hvordan man skaber dem.

Færdigheder

 • Optimere parametre for produktionsprocesser

  Optimere og fastholde produktionsprocessens parametre, såsom gennemstrømning, temperatur eller tryk.

 • Tilrettelægge skifteholdsarbejde

  Tilrettelægge skifteholdsarbejde for at sikre, at alle kundeordrer færdiggøres, og at produktionsplanen gennemføres på tilfredsstillende vis.

 • Styre temperaturen

  Måle og justere temperaturen for et givet rum eller objekt.

 • Konsultere tekniske ressourcer

  Læse og fortolke forskellige tekniske ressourcer såsom digitale eller trykte tegninger og justeringsdata med henblik på at indstille en maskine eller et arbejdsværktøj, eller at montere mekanisk udstyr.

 • Evaluere medarbejderes arbejde

  Evaluere behovet for arbejdskraft til det fremtidige arbejde. Evaluere medarbejderstabens præstationer og orientere lederne. Tilskynde til og støtte medarbejdernes læring, undervise dem i teknikker og kontrollere anvendelsen for at sikre produktkvalitet og arbejdsproduktivitet.

 • Rapportere defekte produktionsmaterialer

  Vedligeholde krævede selskabsregistre og -blanketter for at kunne indberette eventuelle mangelfulde materialer eller tvivlsomme forhold ved fremstillingsmaskiner og -udstyr.

 • Overvåge planteproduktion

  Overvåge planteprocessernes udformning og effektivitet for at sikre de maksimale produktionsniveauer.

 • Planlægge ressourcefordeling

  Planlægge fremtidige behov for forskellige ressourcer, f.eks. tid, penge og specifikke procesressourcer.

 • Overvåge målerdata

  Overvåge de data, der vises på en måler, i forbindelse med måling af tryk, temperatur, materialetykkelse og andet.

 • Registrere arbejdets forløb

  Føre fortegnelser over arbejdets forløb, herunder tid, fejl, driftsforstyrrelser osv.

 • Overvåge status for forarbejdningsmiljø

  Kontrollere, at de overordnede vilkår for det rum, hvor processen finder sted, såsom temperatur og luftfugtighed, opfylder kravene, og om nødvendigt justere dem.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Sikre sundhed og sikkerhed under produktion

  Sikring af personalets sundhed og sikkerhed under fremstillingsprocessen.

 • Planlægge produktion

  Planlægge produktionen med sigte på maksimal rentabilitet samtidig med, at virksomheden bevarer de centrale præstationsindikatorer inden for omkostninger, kvalitet, service og innovation.

Source: Sisyphus ODB