Profession arbejdsleder inden for industriel vedligeholdelse

Arbejdsledere inden for industriel vedligeholdelse organiserer og fører tilsyn med drift og vedligeholdelse af maskiner, systemer og udstyr. De sikrer, at inspektioner udføres i overensstemmelse med sundheds-, sikkerheds- og miljøstandarder samt produktivitets- og kvalitetskrav.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Tjekke for beskadigede produkter

  Identificere produkter, der er blevet beskadiget, og indberette situationen.

 • Læse standardblueprints

  Læse og forstå standard blueprints, maskiner og procestegninger.

 • Udføre dataanalyser

  Indsamle data og statistiske data til test og evaluering for at skabe sikre antagelser og mønstre til forudsigelse, med det formål at finde nyttige oplysninger i en beslutningsproces.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Administrere vedligeholdelsesopgaver

  Føre tilsyn med vedligeholdelsesaktiviteter, sikre, at personalet følger procedurer og sikre rutinemæssige og regelmæssige renoverings- og vedligeholdelsesaktiviteter.

 • Planlægge almindelig vedligeholdelse af maskiner

  Planlægge og udføre vedligeholdelse, rengøring og reparation af alt udstyr. Bestille nødvendige maskindele og opgradere udstyr, når det er nødvendigt for at sikre optimal ydeevne.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Føre tilsyn med produktionskrav

  Overvåge produktionsprocesserne og forberede alle de ressourcer, der er nødvendige for at opretholde en effektiv og kontinuerlig produktionsstrøm.

 • Koordinere kommunikation i et team

  Indsamle kontaktoplysninger om alle teammedlemmer og træffe afgørelse om kommunikationsmåder.

 • Formidle problemer til overordnede

  Formidle og give feedback til overordnede kolleger i tilfælde af problemer eller uoverensstemmelser.

 • Planlægge skiftehold

  Planlægge personales arbejdstid og skift i henhold til virksomhedens behov.

 • Inspicere data

  Analysere, transformere og modellere data med henblik på at opdage nyttige oplysninger og støtte beslutningstagning.

 • Uddelegere aktiviteter

  Uddelegere aktiviteter og opgaver til andre efter evne, niveau af forberedelse, kompetence og juridisk rækkevidde. Sørge for, at folk forstår, hvad de skal gøre, og hvornår de skal gøre det.

 • Sikre overholdelse af love og regler for vedligeholdelse

  Sikre overholdelse af byggeforskrifter, licenser, lovkrav, elektriske installationer samt sundheds- og sikkerhedsprocedurer.

Source: Sisyphus ODB