Profession arbejdsleder inden for kemisk bearbejdning

Arbejdsledere inden for kemisk bearbejdning koordinerer aktiviteterne og det personale, der er involveret i den kemiske produktionsproces, og sikrer, at produktionsmålene og -fristerne overholdes. De kontrollerer kvaliteten og optimerer behandlingen af kemikalier ved at sikre, at der gennemføres definerede test, analyser og kvalitetskontrolprocedurer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Bestemmelser om eksponering for kontamination

  Bestemmelser om eksponering for kontaminerede materialer eller et farligt miljø, der regulerer foranstaltninger i forbindelse med risikovurdering, minimering af yderligere eksponering, karantæne og behandling af udsatte personer.

 • Kemi

  Stoffers sammensætning, struktur og egenskaber og processerne og transformationerne, de gennemgår, samt brugen af forskellige kemikalier og deres interaktion, produktionsteknikker, risikofaktorer og bortskaffelsesmetoder.

 • Kemiske processer

  De relevante kemiske processer, der anvendes ved fremstilling, såsom rensning, adskillelse, emulgering og dispersion.

 • Analytisk kemi

  Instrumenter og metoder til adskillelse, identifikation og mængdebestemmelse af stof — de kemiske bestanddele af naturlige og kunstige materialer og opløsninger.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker, der anvendes inden for naturvidenskabens forskellige områder med henblik på at tilvejebringe forsøgsdata, såsom gravimetrisk analyse, gaskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

Færdigheder

 • Gennemføre laboratoriesimulationer

  Foretage simulationer af prototyper, systemer eller nyudviklede kemiske produkter ved hjælp af laboratorieudstyr.

 • Udvikle kalibreringsprocedurer

  Udvikle testprocedurer for afprøvning af instrumenternes ydeevne.

 • Undgå kontaminering

  Undgå sammenblanding eller kontaminering af materialer.

 • Formidle testresultater til andre afdelinger

  Formidle oplysninger om testning, såsom testplaner, statistikker over stikprøver og testresultater til de relevante afdelinger.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Definere kvalitetskriterier for produktion

  Definere og beskrive kriterierne for måling af datakvalitet til produktionsformål, f.eks. internationale standarder og fremstillingsforskrifter.

 • Validere råmaterialer ved hjælp af hensigtsmæssigt udstyr

  Udføre udstyrsvalidering og -kalibreringer samt metoder og procedurer for modtagelse af indgående råmaterialer fra leverandører.

 • Teste kemiske prøver

  Gennemføre testprocedurer for allerede forberedte kemiske prøver ved hjælp af det nødvendige udstyr og materialer. Testning af kemiske prøver indebærer tiltag som f.eks. pipettering eller fortynding.

 • Overvåge status for kemisk proces

  Overvåge, at den kemiske proces overholder kravene, kontrollere alle indikatorer eller advarselssignaler, der gives af instrumenter såsom registreringsinstrumenter, flowmetre og panellygter.

 • Supervisere medarbejderes sikkerhed

  Garantere sikkerhed for medarbejdere på pladsen; overvåge korrekt brug af sikkerhedsudstyr og beklædning; forstå og indføre sikkerhedsprocedurer.

 • Lede inspektion af kemiske processer

  Lede løbende inspektion af kemikalier og sørge for, at inspektionsresultaterne dokumenteres, at inspektionsprocedurerne er velskrevne, og at tjeklisterne ajourføres.

 • Håndtere restgasser

  Håndtere udtømning af restgasser fra flaske.

 • Lede procedurer for test af kemikalier

  Forvalte de procedurer, der skal anvendes ved kemisk prøvning, ved at udforme dem og gennemføre test i overensstemmelse hermed.

 • Bruge udstyr til kemisk analyse

  Bruge laboratorieudstyr, f.eks. atomabsorptionsudstyr, pH- og ledningsevnemålere eller saltsprøjtekamre.

 • Forvalte affald

  Styre eller bortskaffe betydelige mængder af affald eller farlige materialer. Sikre, at de krævede licenser og tilladelser er til stede, og at der er god forvaltningspraksis, branchestandarder eller alment accepteret landbrugspraksis, der følges.

 • Dokumentere analyseresultater

  På papir eller elektronisk udstyr dokumentere processen og resultaterne af den prøveanalyse, der er foretaget.

Source: Sisyphus ODB