Profession arbejdsleder inden for minedrift

Arbejdsledere inden for minedrift koordinerer og overvåger aktiviteterne i forbindelse med minedrift og råstofudvinding i miner, åbne brud og stenbrud. De fører tilsyn med arbejdstagere, tidsplaner, processer og organisering i miner og stenbrud.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lovgivning om minesikkerhed

  De love, administrative bestemmelser og adfærdskodekser, der er relevante for sikkerheden i forbindelse med minedrift.

Færdigheder

 • Bruge mineplanlægningssoftware

  Bruge specialiseret software til planlægge, designe og skabe modeller for minedrift.

 • Formidle oplysninger om mineudstyr

  Kommunikere på gennemsigtig og effektiv vis med mineledelsen og maskinoperatører. Videregive relevante oplysninger om udstyrets udfald, effektivitet og produktivitet.

 • Føre tilsyn med mineanlægsaktiviteter

  Forberede og føre tilsyn med mineanlægsaktiviteter, f.eks. skakt- og tunnelbyggeri.

 • Inspicere minesikkerhed

  Inspicere mineområder for at opnå sikre arbejdsvilkår og sikkert udstyr.

 • Administrere data om mineområde

  Opsamle, registrere og validere geodata for mineområdet.

 • Overvåge mineplanlægningsaktiviteter

  Lede, kontrollere og undersøge mineplanlægnings- og undersøgelsespersonale og -aktiviteter.

 • Administrere forsyninger

  Overvåge og kontrollere strømmen af forsyninger, der omfatter køb, oplagring og transport af den nødvendige kvalitet af råvarerne samt lageropgørelser af igangværende arbejde. Administrere forsyningskædens aktiviteter og synkronisere udbuddet med produktionsefterspørgsel og kunde.

 • Evaluere mineudviklingsprojekter

  Evaluere minemetoder og -procedurer, herunder affaldshåndtering, mineplaner, produktionsfrister og udgifter.

 • Vedligeholde fortegnelser over minedrift

  Føre fortegnelser over mineproduktion og -udvikling, herunder maskiners ydeevne.

 • Supervisere arbejde

  Lede og føre tilsyn med det underordnede personales daglige aktiviteter.

Source: Sisyphus ODB