Profession arbejdsleder inden for produktion af dyrefoder

Arbejdsledere inden for produktion af dyrefoder fører tilsyn med fremstillingsprocessen for foderstoffer. De kontrollerer kvaliteten, udtager prøver til laboratorier, følger op på laboratorieresultaterne og træffer foranstaltninger alt efter resultaterne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Føde- og drikkevareindustrien

  Den pågældende industri og de processer, der er involveret i føde- og drikkevareindustrien, som f.eks. udvælgelse af råvarer, forarbejdning, emballering og oplagring.

 • Farer for kontaminering af forarbejdet dyrefoder

  Risici for kontaminering og fordærv i forbindelse med dyrefoder. Forebyggelse og reaktion.

 • Hygiejneforskrifter ved fodring af dyr

  Den lovgivning, der pålægger ledere af foderstofvirksomheder at overholde standarder for hygiejne og sporbarhed samt registrering og godkendelse af deres anlæg.

 • Temperaturskalaer

  Temperaturskala for grader celsius og Fahrenheit.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Kvalitetssikringsprincipper, standardkrav og sæt af processer og aktiviteter, der anvendes til måling, kontrol og sikring af produkters og processers kvalitet.

 • Fødevarelovgivning

  Lovgivning vedrørende fødevare- og foderindustrien, herunder fremstilling af fødevarer, hygiejne, sikkerhed, råmaterialer, tilsætningsstoffer, GMO'er, mærkning og miljø- og handelsbestemmelser.

Færdigheder

 • Overvåge temperaturen under fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overvåge og kontrollere de krævede temperaturer i de forskellige produktionsfaser, indtil produktet har passende egenskaber i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Indsamle prøver til analyse

  Indsamle prøver af materialer eller produkter til laboratorieanalyse.

 • Styre produktion

  Planlægge, koordinere og styre alle produktionsaktiviteter for at sikre, at varerne fremstilles i rette tid, i korrekt rækkefølge, af passende kvalitet og sammensætning, fra modtagelse til afsendelse af varer.

 • Udføre kvalitetskontrol under forarbejdning af fødevarer

  Sikre kvaliteten af alle de faktorer, der indgår i en fødevareproduktionsproces.

 • Lede fødevarelaboratorium

  Lede laboratorieaktiviteter på anlægget eller fabrikken og anvende dataene til at overvåge de fremstillede produkters kvalitet.

 • Følge op på laboratorieresultater

  Analysere laboratorieresultater og anvende dem ved at tilpasse produktionsprocessen. Rapportere, gennemgå og om nødvendigt træffe passende foranstaltninger.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Udføre kontrol af udstyr på fabrik

  Udføre kontrol af maskiner og udstyr, der anvendes på fabrikken. Sikre, at maskineriet fungerer korrekt, indstille maskiner før brug og sikre, at udstyret fortsat er brugbart.

 • Styre modtagelsen af råvarer til foder

  Sikre anskaffelse og modtagelse af råmaterialer, planlægning og gennemførelse af produktion samt lastning og distribution af foder.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Sikre hygiejniske forhold

  Sørge for at holde arbejdspladser og udstyr fri for snavs, infektioner og sygdomme ved at fjerne affald og skrald og sørge for hensigtsmæssig rengøring.

 • Mindske ressourcespild

  Evaluere og identificere muligheder for at anvende ressourcer mere effektivt med løbende bestræbelser på at reducere spild af ressourcer.

 • Håndtere dokumentation for færdige foderblandinger

  Registrering af de krævede transportdokumenter for færdige foderblandinger. Registrering af foderlægemidler.

 • Holde sig ajour med nye tiltag inden for fødevarefremstilling

  De nyeste innovative produkter og teknologier til at behandle, bevare, emballere og forbedre fødevarer.

 • Forarbejde fødevarer på en miljøvenlig måde

  Sikre en miljøvenlig politik, når der arbejdes med naturressourcer som kød, frugt og grøntsager. Det betyder, at ressourcerne skal håndteres på en mere effektiv og naturvenlig måde, samtidig med at presset på økosystemet minimeres.

 • Overvåge maskindrift

  Observere maskinens drift og vurdere produkternes kvalitet, hvorved der sikres overensstemmelse med standarderne.

 • Markere farveforskelle

  Identificere forskelle mellem farver, f.eks. farvenuancer.

 • Kontrollere mindre vedligeholdelse

  Følge op på vedligeholdelse og reparationer, der skal udføres. Løse mindre problemer og videregive større problemer til den person, der er ansvarlig for vedligeholdelse.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Tjekke kvaliteten af produkter på samlebåndet

  Tjekke produkternes kvalitet på samlebåndet og fjerne defekte produkter før og efter emballering.

 • Undersøge produktionsprøver

  Undersøge produktionsprøver visuelt eller manuelt for at kontrollere egenskaber som f.eks. klarhed, renlighed, konsistens, fugtighed og tekstur.

 • Tage hensyn til økonomiske kriterier ved beslutningstagning

  Udarbejde forslag og træffe passende beslutninger under hensyntagen til økonomiske kriterier.

Source: Sisyphus ODB