Profession arbejdsleder inden for tagarbejder

Arbejdsledere inden for tagarbejder overvåger arbejdet med tagdækning af en bygning. De tildeler opgaver og træffer hurtige beslutninger for at løse problemer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

  • Bygningers energimæssige ydeevne

    Faktorer, der bidrager til nedsat energiforbrug i bygninger. Bygge- og renoveringsteknikker anvendt til at opnå dette. Lovgivning og procedurer vedrørende bygningers energimæssige ydeevne.

  • Bygningsreglementer

    Det sæt retningslinjer, der fastlægger minimumsstandarder for bygninger og andre konstruktioner for at beskytte den offentlige sundhed og sikkerhed.

  • Tagdækningsteknikker

    Teknikker, der anvendes til at danne overdækningen af en bygning i henhold til bestemte materialer, såsom keramiske fliser, træspån, skifer, metal, beton på plantestængler.

Færdigheder

  • Bruge sikkerhedsudstyr i forbindelse med byggeri

    Bruge elementer af beskyttelsesbeklædning som f.eks. sko med tåkappe i stål og udstyr som f.eks. beskyttelsesbriller, for at minimere risikoen for uheld i bygge- og anlægssektoren og afbøde eventuelle skader, hvis der sker en ulykke.

  • Arbejde i et byggesjak

    Arbejde med et byggeprojektteam i et sjak. Kommunikere effektivt, udveksle oplysninger med holdmedlemmerne og rapportere til tilsynsførende. Følge instrukser og tilpasse sig ændringer på en fleksibel måde.

  • Sikre, at udstyr er tilgængeligt

    Sikre, at det nødvendige udstyr leveres og er klar til brug, før procedurer påbegyndes.

  • Overvåge lagerbeholdning

    Vurdere, hvor meget af beholdningen der anvendes, og bestemme, hvad der skal bestilles.

  • Sikre overholdelse af sundheds- sikkerheds- og hygiejnestandarder

    Overvåge alt personale og alle processer, der er nødvendige for at overholde sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder. Kommunikere og støtte tilpasningen af disse krav til virksomhedens sundheds- og sikkerhedsprogrammer.

  • Tilrettelægge skifteholdsarbejde

    Tilrettelægge skifteholdsarbejde for at sikre, at alle kundeordrer færdiggøres, og at produktionsplanen gennemføres på tilfredsstillende vis.

  • Genkende tegn på træråd

    Kontrollere, om et træelement viser tegn på råd. Besigtige træet fonetisk ved at teste lyden, når der bankes på det. Kontrollere for synlige tegn på råd.

  • Inspicere byggematerialer

    Kontrollere byggematerialer for skader, fugt, tab eller andre problemer, før materialet anvendes.

  • Inspicere tage

    Kontrollere et eksisterende tags tilstand. Kontrollere den bærende konstruktion, tagdækning, isolering og tilgængelighed. Tage hensyn til formålet med taget, herunder eventuelt tilbehør, der skal monteres.

  • Evaluere medarbejderes arbejde

    Evaluere behovet for arbejdskraft til det fremtidige arbejde. Evaluere medarbejderstabens præstationer og orientere lederne. Tilskynde til og støtte medarbejdernes læring, undervise dem i teknikker og kontrollere anvendelsen for at sikre produktkvalitet og arbejdsproduktivitet.

  • Bestille byggematerialer

    Bestille det materiale, der kræves til byggeprojektet, og sørge for at købe det bedst egnede materiale til en god pris.

  • Følge arbejdsmiljøprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed

    Anvende de relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed for at forebygge ulykker, forurening og andre risici.

  • Supervisere personale

    Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

  • Fortolke 3D-planer

    Fortolke og forstå planer og tegninger i fremstillingsprocesser, som omfatter fremstillinger i tre dimensioner.

  • Registrere arbejdets forløb

    Føre fortegnelser over arbejdets forløb, herunder tid, fejl, driftsforstyrrelser osv.

  • Samarbejde med ledere

    Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

  • Håndtere indgående byggematerialer

    Modtage indgående byggematerialer, håndtere transaktioner og indtaste leverancer i et internt administrationssystem.

  • Besvare anmodninger om tilbud

    Opstille priser og dokumenter for de produkter, som kunderne kan købe.

  • Sikre, at fristen for bygge- og anlægsprojekter overholdes

    Planlægge og overvåge byggeprocesser med henblik på at sikre færdiggørelsen af projektet inden for den fastsatte frist.

  • Rådgive om byggematerialer

    Rådgive om og afprøve en bred vifte af byggematerialer.

  • Fortolke 2D-planer

    Fortolke og forstå planer og tegninger i fremstillingsprocesser, som omfatter gengivelser i to dimensioner.

Source: Sisyphus ODB