Profession arbejdsleder indenfor trykkeri

Arbejdsledere indenfor trykkeri organiserer aktiviteterne i et eller flere hold af maskinoperatører inden for trykning, indbinding af bøger og færdiggørelse af trykt materiale. De har til formål at optimere produktionsprocesserne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Trykmedier

  Specifikke teknikker i forbindelse med forskellige trykoverflader, f.eks. plast, metal, glas, tekstiler, træ og papir.

 • Fremstillingsprocesser

  De nødvendige trin for at et materiale omdannes til et produkt, samt produktets udvikling og fremstilling i fuld skala.

 • Trykkematerialer

  Materialer, såsom papir, film, metalfolier og glas, hvorpå tekster eller design kan overføres ved hjælp af blæk ved direkte tryk eller med mellemruller.

Færdigheder

 • Føre tilsyn med kvalitetskontrol

  Overvåge og sikre kvaliteten af de varer eller tjenesteydelser, der leveres, ved at føre tilsyn med, at alle produktionsfaktorerne opfylder kvalitetskravene. Overvåge produktinspektion og -prøvning.

 • Besvare anmodninger om tilbud

  Opstille priser og dokumenter for de produkter, som kunderne kan købe.

 • Sikre, at udstyr er tilgængeligt

  Sikre, at det nødvendige udstyr leveres og er klar til brug, før procedurer påbegyndes.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Definere kvalitetskriterier for produktion

  Definere og beskrive kriterierne for måling af datakvalitet til produktionsformål, f.eks. internationale standarder og fremstillingsforskrifter.

 • Følge en instruks

  Fortolke og opfylde krav og forventninger, som drøftet og aftalt med kunderne.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Administrere trykressourcer

  Dette omfatter alle aspekter af finansieringen af studiet, såsom ledelsen af det kreative personale og overvågningen af arbejdsbyrden for at sikre, at der opretholdes et passende personaleniveau.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Administrere forsyninger

  Overvåge og kontrollere strømmen af forsyninger, der omfatter køb, oplagring og transport af den nødvendige kvalitet af råvarerne samt lageropgørelser af igangværende arbejde. Administrere forsyningskædens aktiviteter og synkronisere udbuddet med produktionsefterspørgsel og kunde.

 • Administrere arbejdsprocesser

  Udvikle, dokumentere og gennemføre trafikprocesser og arbejdsgange i hele virksomheden til forskellige formål. Samarbejde med flere afdelinger og tjenester, såsom kontoledelse og den kreative leder til planlægning og ressourcearbejde.

 • Udarbejde retningslinjer for fremstilling

  Udarbejde procedurer og retningslinjer for at sikre, at national lovgivning og brancheregler overholdes af fabrikanterne på både det internationale og det indenlandske marked.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Opfylde specifikationer i kontrakt

  Opfylde kontraktlige specifikationer, tidsplaner og producenters oplysninger. Kontrollere, at arbejdet kan udføres indenfor det anslåede og tildelte tidsrum.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Konsultere redaktøren

  Konsultere redaktøren af en bog, et magasin, en avis eller andre publikationer om forventninger, krav og fremskridt.

 • Udvikle produktionspolitikker

  Udvikle politikker og procedurer, der anvendes i produktion, f.eks. beskæftigelsespolitikker eller sikkerhedsprocedurer.

 • Kommunikere med kunder

  Besvare og kommunikere med kunderne på den mest effektive og hensigtsmæssige måde for at sætte dem i stand til at få adgang til de ønskede produkter eller tjenester eller til enhver anden form for hjælp, de måtte ønske.

 • Vurdere trykproduktion

  Sikre, at aktørerne i produktionscyklussen har de rette ressourcer og har en opnåelig produktions- og leveringsfrist.

 • Arbejde for virksomhedsvækst

  Udvikle strategier og planer for at opnå en vedvarende virksomhedsvækst, hvad enten virksomheden er selvejet eller ejet af andre. Stræbe efter at udføre tiltag, der øger indtægter og positive cashflow.

 • Følge sikkerhedsforskrifter for trykning

  Anvende sikkerheds- og sundhedsprincipper, politikker og institutionelle regler for arbejde inden for trykkeriproduktion. Beskytte sig selv og andre mod farerne ved kemikalier, der anvendes ved trykning, invasive allergener, varme og stoffer, der forårsager sygdomme.

 • Planlægge sundheds- og sikkerhedsprocedurer

  Indføre procedurer for opretholdelse og forbedring af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Source: Sisyphus ODB