Profession arbejdsleder på malteri

Arbejdsledere på malterier overvåger integriteten af maltningsprocesserne. De fører tilsyn med processerne med udblødning, spiring og tørring. De overvåger hver enkelt af forarbejdningsparametrene, der har til formål at opfylde kundespecifikationerne. De yder bistand og lederskab til medarbejderne i malthuset og sikrer, at de opererer på en sikker og professionel måde.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Maltning

  Maltning består i, at der opblødes korn, sædvanligvis byg, hvorved yderligere spiring standses ved.

 • Farver på ristet malt

  En række brygningsmaterialer, der er i stand til at tilføre smagsegenskaber og kontrollere ølfarven.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Kvalitetssikringsprincipper, standardkrav og sæt af processer og aktiviteter, der anvendes til måling, kontrol og sikring af produkters og processers kvalitet.

Færdigheder

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Vurdere kornkvalitet med henblik på brygning

  Vurdere bygsorter, spireevne, fugtighed, indhold af kvælstof og screening af kornstørrelse.

 • Følge produktionsplan

  Følge en produktionsplanen under hensyntagen til alle krav, tidspunkter og behov. Denne plan skitserer, hvilke individuelle varer der skal produceres i hver periode, og sammenfatter forskellige bekymringer såsom produktion, personale, lagerbeholdning osv. Den er som regel knyttet til fremstilling, hvor det fremgår af planen, hvornår og hvor meget af hvert produkt der vil blive krævet. Anvende alle oplysninger i den faktiske gennemførelse af planen.

 • Styre gasfyret ovn til maltristning

  Tænde og kontrollere en gasfyret ovn, som opvarmer malttørringsovne.

 • Tilskynde team til kontinuerlig forbedring

  Tilskynde team til at finde muligheder for løbende forbedringer og derefter fremme processen for at forbedre resultaterne.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Betjene malttilførselssystemer

  Betjene malttilførselssystemer, hvor malten ledes eller blæses ind i maltsiloer eller -tragte. Kornet føres derefter fra tragten ind på et transportbånd. Ved transport af korn overføres korn til en vertikal elevator, der anvendes til at føde præcisionsmøllen.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Give instrukser til personalet

  Give instrukser til underordnede ved anvendelse af forskellige kommunikationsteknikker. Tilpasse kommunikationsstilen til målgruppen med henblik på at give instrukser efter hensigten.

 • Sørge for sikkerheden i produktionsområder

  Tage det endelige ansvar for produktionsområders sikkerhed, kvalitet og effektivitet.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Malte korn

  Fremspire korn til fremstilling og tilberedning af malt til tørring.

 • Registrere data om maltcyklus

  Registrere data om maltning og dens variabler såsom luft, vandtemperatur og fugtighedsindhold.

 • Håndtere brændbare stoffer

  Håndtere brændbare stoffer i ristning og sikre, at der er indført sikkerhedsforanstaltninger.

 • Riste malt

  Riste malt efter passende procedurer, idet der tages hensyn til ristningstiden til opnåelse af en bestemt farve eller hårdhed. Følge specifikationerne for tørring og ristning.

 • Supervisere besætningsmedlemmer

  Supervisere og observere medarbejderes adfærd.

 • Mindske ressourcespild

  Evaluere og identificere muligheder for at anvende ressourcer mere effektivt med løbende bestræbelser på at reducere spild af ressourcer.

Source: Sisyphus ODB