Profession arbejdsleder på raffinaderi

Arbejdsledere på raffinaderier fører tilsyn med personale, forvalter anlæg og udstyr, optimerer produktionen og sikrer sikkerheden på olieraffinaderiet i det daglige.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Kemi

  Stoffers sammensætning, struktur og egenskaber og processerne og transformationerne, de gennemgår, samt brugen af forskellige kemikalier og deres interaktion, produktionsteknikker, risikofaktorer og bortskaffelsesmetoder.

Færdigheder

 • Håndtere pres fra uventede omstændigheder

  Stræbe efter at nå målene til trods for det pres, der kan opstå som følge af uventede faktorer uden for din kontrol.

 • Føre opgavefortegnelser

  Tilrettelægge og klassificere fortegnelser over udarbejdede rapporter og korrespondance vedrørende udført arbejde samt statusopgørelser over opgaver.

 • Styre nødprocedurer

  Reagere hurtigt i tilfælde af en nødsituation og iværksætte planlagte beredskabsprocedurer.

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Kontrollere destillationssikkerhed

  Inspicere den samlede mængde olie i opbevaringstanke, sikre korrekte destillationsaktiviteter, sikre overholdelse af de lokale bestemmelser.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

 • Opstille kontroller af udstyr

  Betjene kontroller af udstyr med henblik på at frembringe de krævede mængder og den krævede produktkvalitet. Tage hensyn til laboratoriets anbefalinger, tidsplaner og testresultater.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Overvåge destillationsprocesser

  Identificere og indberette problemer eller potentielle risici ved at overvåge instrumenter, indikatorer og målere. Kontrollere rørledninger; smøre ventiler eller om tilspænde tilslutninger.

 • Kontrollere oliecirkulation

  Sikre, at indgående og udgående materialer cirkulerer gennem korrekte målere; sikre, at målere arbejder korrekt.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

Source: Sisyphus ODB