Profession arbejdsmiljøinspektør

Arbejdsmiljøinspektører udfører revisioner på arbejdspladsen for at sikre overholdelse af lovgivningen på det offentlige og det miljømæssige område. De undersøger også arbejdsulykker. Arbejdsmiljøinspektører interviewer ansatte for at sikre, at arbejdsmiljøet er i overensstemmelse med sundheds- og sikkerhedsreglerne, inspicerer den fysiske arbejdsplads og analyserer det juridiske papirarbejde.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lovgivning om sundhed, sikkerhed og hygiejne

  De sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder samt den lovgivning, der gælder for en bestemt sektor.

 • Sundheds- og sikkerhedsregler

  De sundheds-, sikkerheds-, hygiejne- og miljøstandarder og -love, der gælder for en bestemt aktivitet.

 • Risikostyring

  Processen med at identificere, vurdere og prioritere alle typer af risici, og hvor de kan komme fra f.eks. naturlige årsager, lovændringer eller usikkerhed i en given sammenhæng, og metoderne til effektivt at håndtere risici.

 • Auditteknikker

  De teknikker og metoder, der understøtter en systematisk og uafhængig undersøgelse af data, politikker, drift og resultater ved hjælp af computerstøttede revisionsværktøjer og -teknikker (CAAT) såsom regneark, databaser, statistisk analyse og business intelligence-software.

 • Interviewteknikker

  Teknikker til at få information ud af folk ved at stille de rette spørgsmål på den rigtige måde og få dem til at føle sig godt tilpas.

Færdigheder

 • Formidle sundheds- og sikkerhedstiltag

  Informere om gældende regler, retningslinjer og foranstaltninger for at undgå ulykker og farer på arbejdspladsen.

 • Gennemføre forskningsinterview

  Anvende professionelle forsknings -og interviewmetoder og -teknikker til indsamling af relevante data, fakta eller oplysninger for at få ny viden og fuldt ud forstå den interviewede persons budskab.

 • Identificere farer på arbejdspladsen

  Gennemføre sikkerhedsrevisioner og inspektioner af arbejdspladser og udstyr på arbejdspladsen. Sikre, at de opfylder sikkerhedsforskrifterne, og identificere farer og risici.

 • Konstatere overtrædelser af politikker

  Konstatere tilfælde af manglende overholdelse af fastlagte planer og politikker i en organisation og træffe passende foranstaltninger ved at pålægge sanktioner og redegøre for, hvilke ændringer der skal foretages.

 • Overvåge udviklingen på lovgivningsområdet

  Overvåge ændringer i regler, politikker og lovgivning og identificere, hvordan de kan påvirke virksomheden, den aktuelle drift eller en specifik sag eller situation.

 • Rådgive om risikostyring

  Rådgive om risikostyringspolitikker og forebyggelsesstrategier og deres gennemførelse, og være bevidst om de forskellige former for risici, der knytter sig til en bestemt organisation.

 • Gennemføre audit på arbejdspladser

  Udføre audits og inspektioner på arbejdspladsen for at sikre overholdelse af regler og bestemmelser.

Source: Sisyphus ODB