Profession arbejdsmiljøkonsulent

Arbejdsmiljøkonsulenter udfører planer for forbedring af arbejdsmiljøer og -kulturer. De vurderer risici og interviewer medarbejdere for at sikre, at arbejdsmiljøet er i overensstemmelse med arbejdsmiljøreglerne, og for at sikre, at interaktionen på arbejdspladsen foregår på en positiv og produktiv måde. Hvis de er ansat i en sundhedsfacilitet, skal arbejdsmiljøkonsulenter undersøge infektioner, der spreder sig over et anlæg, og rådgive alle ansatte i, hvordan de skal bekæmpe og forebygge infektioner. Desuden anvendes sundhedsfysik på anlæg, hvor personer udsættes for ioniserende stråling, f.eks. atomkraftværker og forskningsinstitutioner.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lovgivning om sundhed, sikkerhed og hygiejne

  De sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder samt den lovgivning, der gælder for en bestemt sektor.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

 • Vurdering af risici og trusler

  Sikkerhedsdokumentation og sikkerhedsrelateret kommunikation og information.

 • Personlige værnemidler

  Typer af beskyttelsesmaterialer og -udstyr til forskellige typer af opgaver, som f.eks. generelle eller særlige rengøringsaktiviteter.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

Færdigheder

 • Undervise medarbejdere i farer på arbejdspladsen

  Give information og rådgivning til ansatte om mulige erhvervsrisici, f.eks. industrielle opløsningsmidler, stråling, støj og vibrationer.

 • Formidle sundheds- og sikkerhedstiltag

  Informere om gældende regler, retningslinjer og foranstaltninger for at undgå ulykker og farer på arbejdspladsen.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Følge sikkerhedsstandarder i industrielle sammenhænge

  Overholde sikkerhedsprocedurer og -standarder i industrielle sammenhænge, især når der er tale om maskineri.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Rådgive om risikostyring

  Rådgive om risikostyringspolitikker og forebyggelsesstrategier og deres gennemførelse, og være bevidst om de forskellige former for risici, der knytter sig til en bestemt organisation.

 • Udforme risikovurdering

  Vurdere risici, foreslå forbedringer og beskrive de foranstaltninger, der skal træffes på det organisatoriske plan.

 • Rådgive om konflikthåndtering

  Rådgive private eller offentlige organisationer om overvågning af mulige risici for konflikter og udvikling og om konfliktløsningsmetoder, der er specifikke for de identificerede konflikter.

 • Overvåge udviklingen på lovgivningsområdet

  Overvåge ændringer i regler, politikker og lovgivning og identificere, hvordan de kan påvirke virksomheden, den aktuelle drift eller en specifik sag eller situation.

Source: Sisyphus ODB