Profession arkæolog

Arkæologer forsker i og studerer tidligere civilisationer og bebyggelser gennem indsamling og undersøgelse af materielle levn. De analyserer og drager konklusioner om en lang række emner, såsom hierarkisystemer, lingvistik, kultur og politik på grundlag af undersøgelsen af genstande, strukturer, fossiler, rester og artefakter, som disse folk har efterladt. Arkæologer anvender forskellige tværfaglige metoder såsom stratigrafi, typologi, 3D-analyse, matematik og modellering.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kulturhistorie

  Fagområde, der kombinerer historiske og antropologiske tilgange til registrering og undersøgelse af forgangne skikke, kunstformer og folkegrupper under hensyntagen til deres politiske, kulturelle og sociale miljø.

 • Udgravningsteknikker

  Metoder til fjernelse af sten og jord, der anvendes på et udgravningssted, og de dermed forbundne risici.

 • Videnskabelig modellering

  Videnskabelig aktivitet, der består i at udvælge de relevante aspekter af en situation med det formål at gengive fysiske processer, empiriske genstande og fænomener for at give en bedre forståelse, visualisering eller kvantificering og for at muliggøre simulation, der viser, hvordan det specifikke emne vil optræde under bestemte omstændigheder.

 • Kildekritik

  Processen med at klassificere forskellige informationskilder i forskellige kategorier, såsom historiske og ikkehistoriske, eller primære og sekundære, og evaluere disse kilder på grundlag af deres indhold, materielle egenskaber, forfattere osv.

 • Arkæologi

  Studiet af gendannelse og undersøgelse af den materielle kultur fra fortidens menneskelige aktivitet.

 • Historie

  Disciplin, hvor fortidens begivenheder vedrørende mennesker undersøges, analyses og præsenteres.

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

Færdigheder

 • Udføre analytiske matematiske beregninger

  Anvende matematiske metoder og anvende beregningsteknologier til at foretage analyser og finde løsninger på specifikke problemer.

 • Udføre historisk forskning

  Bruge videnskabelige metoder til forskning i historie og kultur.

 • Skrive videnskabelige rapporter

  Præsentere hypotesen, resultaterne og konklusionerne af Deres videnskabelige forskning inden for Deres ekspertiseområde i en professionel publikation.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

Source: Sisyphus ODB