Profession arkitekt af IKT-netværk

Arkitekter af IKT-netværker udformer topologien og forbindelsesmulighederne for IKT-net, som f.eks. hardware, infrastruktur, kommunikations- og hardwarekomponenter.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • IKT-sikkerhedslovgivning

  Et sæt lovgivningsmæssige bestemmelser, der beskytter informationsteknologi, IKT-net og computersystemer, og de juridiske konsekvenser ved misbrug af disse. De regulerede foranstaltninger omfatter firewalls, overvågning, antivirus-software og kryptering.

 • Modellering af virksomhedsprocedure

  De værktøjer, metoder og anmærkninger, som f.eks. Business Process Model and Notation (BPMN) og Business Process Execution Language (BPEL), som anvendes til at beskrive og analysere kendetegnene ved en forretningsproces og dens videreudvikling.

 • IKT-netværkshardware

  IKT-netværksudstyr eller computernetværksanordninger såsom UPS-systemer, elektriske systemer, netværksfaciliteter og strukturerede kabelsystemer.

 • IKT-netværks sikkerhedsrisici

  De sikkerhedsrisikofaktorer, såsom hardware- og softwarekomponenter, anordninger, grænseflader og politikker i IKT-netværk og risikovurderingsteknikker, der kan anvendes til at vurdere alvoren og konsekvenserne af sikkerhedstrusler og beredskabsplaner for hver sikkerhedsrisikofaktor.

 • IKT-netværksrouting

  De processer og teknikker, der anvendes til at vælge de bedste ruter inden for et IKT-netværk, hvorigennem en pakke kan passere igennem.

Færdigheder

 • Definere designpolitikker for IKT-netværk

  Specificere politikker, principper, regler, processer og kriterier for udformning, planlægning og gennemførelse af IKT-netværk.

 • Vedligeholde hardware på informationsnetværk

  Vurdere funktionaliteten og identificere fejl i et informationsnets infrastruktur, udføre rutinemæssige vedligeholdelsesopgaver, som forhindrer fejl og reparationsopgaver med henblik på at sikre systembrugerne permanent adgang.

 • Designe computernetværk

  Udvikle og planlægge IKT-netværk såsom wide area-net og lokalnet, der forbinder computere ved hjælp af kabel eller trådløse forbindelser og giver dem mulighed for at udveksle data og vurdere deres kapacitet.

 • Udforme proces

  Identificere workflow og ressourcekrav til en bestemt proces ved hjælp af en række værktøjer som f.eks. processimulatorsoftware, flowdiagrammer og skalamodeller.

 • Forudse fremtidige behov for IKT-netværk

  Identificere den aktuelle datatrafik og anslå, hvordan væksten vil påvirke IKT-nettet.

 • Analysere krav til netværks båndbredde

  Undersøge kravene til et IKT-nets eller et andet telekommunikationssystems transmissionskapacitet.

 • Tilpasse IKT-systemets kapacitet

  Ændre anvendelsesområdet for et IKT-system ved at tilføje eller omfordele yderligere IKT-systemkomponenter, såsom netkomponenter, servere eller lagre med henblik på at opfylde kapacitets- eller mængdekrav.

 • Analysere forretningskrav

  Undersøge kundernes behov og forventninger til et produkt eller en tjeneste med henblik på at identificere og løse uoverensstemmelser og eventuelle uoverensstemmelser mellem de involverede interessenter.

 • Vedligeholde konfiguration af internetprotokol

  Anvende konfiguration af internetprotokollen (ipconfig) med henblik på at indsamle data om konfigurationsværdierne for transmissionskontrolprotokol/internetprotokol (TCP/IP) til at identificere udstyr og deres IP-adresser.

 • Udarbejde placeringsplan for IKT-hardware

  Beskrive og planlægge, hvordan kabler og relaterede hardwarekomponenter vil blive placeret i hele bygningen.

 • Anvende diagnosticeringsværktøjer til IKT-netværk

  Anvende softwareværktøjer eller -komponenter til overvågning af IKT-netparametre, såsom ydeevne og gennemløb, tilvejebringe data og statistikker, diagnosticere fejl, nedbrud eller flaskehalse og støtte beslutningstagning.

 • Fastsætte tekniske krav

  Specificere de tekniske egenskaber ved varer, materialer, metoder, processer, tjenester, systemer, software og funktioner ved at identificere og reagere på de særlige behov, der skal opfyldes i henhold til kundens behov.

 • Levere teknisk dokumentation

  Udarbejde dokumentation for eksisterende og kommende produkter eller tjenester, der beskriver deres funktionalitet og sammensætning på en sådan måde, at det er forståeligt for et bredt publikum uden teknisk baggrund, og i overensstemmelse med fastsatte krav og standarder. Ajourføre dokumentation.

 • Bedømme IKT-viden

  Evaluere den implicitte beherskelse af kvalificerede eksperter i et IKT-system for at tydeliggøre den til yderligere analyse og brug.

 • Udvikle kreative idéer

  Udvikling af nye kunstneriske koncepter og kreative idéer.

 • Udpege leverandører

  Bestemme potentielle leverandører til yderligere forhandling. Tage hensyn til aspekter såsom produktkvalitet, bæredygtighed, lokal sourcing, sæsonafhængighed og dækning af området. Evaluere sandsynligheden for at opnå fordelagtige kontrakter og aftaler med dem.

Source: Sisyphus ODB