Profession arkitekt

arkitekt
Credits: Shutterstock.com

Arkitekter forsker i, planlægger og fører tilsyn med opførelsen og udviklingen af bygninger, byrum, infrastrukturprojekter og fællesarealer. Deres arbejde tager afsæt i omgivelserne og de vedtægter, der gælder i specifikke geografiske områder, og inddrager faktorer såsom funktion, æstetik, omkostninger, folkesundhed og offentlig sikkerhed. De er opmærksomme på sociale sammenhænge og miljømæssige faktorer, som omfatter forholdet mellem mennesker og bygninger og bygninger og miljøet. De deltager i tværfaglige projekter, der har til formål at udvikle den sociale sammenhængskraft i et geografisk område og fremme sociale byplanlægningsprojekter. 

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Relaterede professioner byggeri, anlæg

 • Byggeentreprenør
 • Byggeøkonom
 • Byggeteknisk projektleder
 • Bygningsdesigner
 • Bygningsmurer
 • Bygningsplanlægger
 • Bygningsreparatør
 • Byplanlægger
 • Fugearbejder
 • Hegnmontør
 • Husbygger inden for traditionelle materialer
 • Isoleringsarbejder
 • Jernarbejder
 • Kitarbejder
 • Konstruktions- eller bygningsinspektør
 • Konstruktionschef
 • Medhjælper inden for bygningskonstruktion
 • Montør af præfabrikerede bygninger
 • Murer
 • Murer ved bygningskomplekser
 • Nedrivningsentreprenør
 • Øverste tilsynsførende for bygningsarbejdere
 • Sandblæser inden for glasdekoration

Viden

 • Arkitektonisk design

  Den gren af arkitekturen, der stræber efter balance og harmoni i elementerne i et bygge- og arkitekturprojekt.

 • Zonelovgivning

  Fordeling af arealer i zoner, hvor der tillades forskellige anvendelser og aktiviteter, som f.eks. bolig-, landbrugs- og industrivirksomhed. Disse arealer reguleres af lovgivningsprocedurer og lokale myndigheder.

 • Arkitektoniske forskrifter

  Forskrifterne, lovene og de juridiske aftaler, der findes i Den Europæiske Union inden for arkitektur. 

 • Samspil mellem bygninger, mennesker og miljøet

  Kende forholdet og samspillet mellem mennesker, bygninger og miljøet med henblik på at tilpasse arkitektoniske værker til menneskers behov.

 • Byplanlægning

  Politisk og teknisk proces, der har til formål at udforme bymiljøet og optimere udnyttelsen af jorden ved at inddrage forskellige aspekter såsom infrastruktur, vand og grønne og sociale områder.

 • Bygningsreglementer

  Det sæt retningslinjer, der fastlægger minimumsstandarder for bygninger og andre konstruktioner for at beskytte den offentlige sundhed og sikkerhed.

 • Arkitektonisk teori

  De principper, der ligger til grund for de forskellige teorier om arkitektur. Forholdet mellem bygninger og samfund og forholdet mellem kunst og arkitektur. Teorier omkring arkitektens stilling i kultur og samfund.

Færdigheder

 • Overholde bygningsforskrifter

  Kommunikere med byggeinspektion, f.eks. ved at indsende skemaer og planer, for at sikre, at alle bygningsforskrifter, love og kodekser behandles korrekt.

 • Fortolke tekniske krav

  Analysere, forstå og anvende de oplysninger, der gives om de tekniske betingelser.

 • Konstruere bygninger

  Konstruere bygninger og boligprojekter i samarbejde med lokalsamfund, klienter og andre fagfolk.

 • Bruge CAD-software

  Anvende CAD-systemer til at bidrage til oprettelse, ændring, analyse eller optimering af et design.

 • Integrere foranstaltninger i arkitektonisk design

  Integrere målinger, der foretages på steder eller indgår i projektet, i udformningen og udarbejdelsen af arkitektoniske projekter. Integrere overvejelser såsom brandsikkerhed, akustik og bygningsfysik.

 • Designe åbne pladser

  Udforme sociale områder og åbne pladser i samarbejde med lokalsamfund, klienter og andre fagfolk.

 • Finde frem til kundebehov

  Brug passende spørgsmål og aktiv lytning til at identificere kundernes forventninger, ønsker og krav alt efter produkt og tjenester.

 • Integrere tekniske principper i arkitektonisk design

  Integrere ingeniørprincipper i arkitektplaner under vejledning af ingeniører fra forskellige fagområder. Integrere elektroteknik, civilteknik mv. i udformning af bygninger.

 • Identificere de nødvendige menneskelige ressourcer

  Fastslå, hvor mange medarbejdere der skal til for at gennemføre et projekt og få tildelt dem i skabelses-, produktions-, kommunikations- eller administrationsteam.

 • Udføre feltarbejde

  Udfører feltarbejde eller forskning, som er indsamling af oplysninger uden for et laboratorium eller en arbejdsplads. Besøge steder for at indsamle specifikke oplysninger om området.

 • Rådgive om byggeri

  Yde rådgivning om byggespørgsmål til de forskellige parter, der er involveret i byggeprojekter. Tage hensyn til vigtige overvejelser i forbindelse med bygninger og høringer om bygningsbudgetter.

 • Integrere klienters bygningskrav i det arkitektoniske design

  Fortolke kundernes krav til byggeprojekter og integrere dem i konstruktionen af byggeriet under hensyntagen til gennemførlighed og budgetmæssige begrænsninger.

 • Designe indretning af udendørsområder

  Designe indretning af udendørsområder udendørsområders funktionelle og arkitektoniske udseende. Integrere grønne områder, sociale rum og reguleringsmæssige aspekter i forbindelse med indretning af udendørsområder.

 • Udvikle arkitekturplaner

  Lave et udkast til en masterplan til byggepladser og tilplantning af landskabet. Udarbejde detaljerede udviklingsplaner og specifikationer i overensstemmelse med gældende lovgivning. Analysere private udviklingsplaner for nøjagtighed, hensigtsmæssighed og overensstemmelse med lovgivningen.

 • Udarbejde arkitektoniske skitser

  Udarbejde arkitektoniske skitser til design og detaljerede specifikationer for indvendige og udvendige dele i skala.

 • Tilfredsstille æstetiske krav

  Opfylde æstetiske krav og skabe et design, der er i overensstemmelse med det, der forventes af dig med hensyn til billedmateriale og kunst.

 • Analysere problemer for at finde muligheder

  Identificere og forudse problemer med henblik på at vælge et handlingsforløb, finde frem til passende løsninger eller endog identificere muligheder for yderligere udvikling.

 • Forhandle med interessenter

  Forhandle kompromiser med interessenter og stræbe efter at nå frem til de mest fordelagtige aftaler for virksomheden. Kan omfatte opbygning af relationer til leverandører og kunder samt sikring af, at produkterne er rentable.

 • Tage hensyn til bygningsbegrænsninger ved udarbejdelse af arkitektplaner

  Udtænke forskellige former for begrænsninger i arkitekt- og byggeprojekter, herunder budget, tid, arbejdskraft, materialer og naturbetingede begrænsninger.

 • Tilfredsstille tekniske krav

  Tage hensyn til tekniske krav, der kommer fra kunder eller ingeniører med henblik på at integrere dem i designet.

 • Levere rapporter med cost-benefit-analyser

  Udarbejde, sammensætte og formidle rapporter med detaljerede omkostningsanalyser, der vedrører virksomheders forslag og budgetplaner. Analysere de finansielle eller sociale omkostninger og fordele ved et projekt eller en investering forud for en given periode.

 • Lave en projektvurdering

  Gennemføre evalueringen og vurderingen af potentialet i et projekt, en plan, et forslag eller en ny idé. Gennemføre en standardiseret undersøgelse baseret på omfattende undersøgelser og forskning til støtte for beslutningsprocessen.

 • Udføre markundersøgelser

  Deltage i markundersøgelser og evaluering af offentligt og privatejede land- og vandområder.

 • Tegne blueprints

  Opstilling af layoutspecifikationer for maskineri, udstyr og bygningsstrukturer. Angive, hvilke materialer der skal anvendes, og størrelsen af komponenterne. Vise produktet fra forskellige vinkler og forskellige udsnit.

 • Skrive et arkitektonisk brief

  Skrive et brief til gennemgang af kundens behov. Dette brief beskriver designspecifikationer og instrukser med hensyn til, hvad der forventes af arkitekten, såsom omkostninger, teknik, æstetiske, sociale og miljømæssige sammenhænge, og tidsramme.

Source: Sisyphus ODB