Profession arkivar

Arkivarer vurderer, indsamler, organiserer, bevarer og giver adgang til registre og arkiver. De optegnelser, der opbevares, er i et hvilket som helst format, analoge eller digitale, og omfatter flere forskellige medier (dokumenter, fotografier, video- og lydoptagelser osv.).

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Forvaltning af samlinger

  Processen med ressourcevurdering, udvælgelse og planlægning af livscyklus med henblik på at skabe og fremme en sammenhængende samling i overensstemmelse med brugernes eller kundernes behov. Have en forståelse af pligtaflevering ved langsigtet adgang til publikationer.

 • Konserveringsteknikker

  De procedurer, instrumenter, teknikker, materialer og kemikalier, der anvendes til konservering og arkivering.

Færdigheder

 • Vurdere historiske dokumenter

  Autentificere og evaluere historiske dokumenter og arkivmateriale.

 • Sætte en samling i en kontekst

  Kommentere, beskrive og give baggrund for plader i en samling.

 • Forvalte digitale arkiver

  Oprette og vedligeholde computerarkiver og databaser, der omfatter den seneste udvikling inden for elektronisk datalagringsteknologi.

 • Fremme adgang til oplysninger

  Klargøre dokumenter til arkivering, sikre, at der let kan opnås adgang til oplysninger til enhver tid.

 • Hjælpe arkivbrugere med deres forespørgsler

  Yde referencetjenester og generel bistand til forskere og besøgende i deres søgen efter arkivmateriale.

 • Opstille semantiske træer

  Skabe sammenhængende lister og hierarkier for koncepter og termer for at sikre en konsekvent indeksering i vidensorganisationssystemerne.

 • Respektere databeskyttelsesprincipper

  Sikre, at adgangen til personlige eller institutionelle data er i overensstemmelse med de retlige og etiske rammer for en sådan adgang.

 • Varetage registerforvaltning

  Forvalte registre igennem deres livscyklus over institutioner, enkeltpersoner, virksomheder, samlinger, mundtlige overleveringer.

 • Oplagre arkivgenstande

  Bevare, oplagre og passe på arkivdokumenter; kopiere arkivoptegnelser til film, video, lydbånd, disk eller computerformater efter behov.

 • Studere en samling

  Forske i og spore af oprindelsen og den historiske betydning af samlinger og arkivindhold.

 • Skrive videnskabelige rapporter

  Præsentere hypotesen, resultaterne og konklusionerne af Deres videnskabelige forskning inden for Deres ekspertiseområde i en professionel publikation.

 • Forvalte retningslinjer for arkivbrugere

  Opstille politiske retningslinjer for offentlig adgang til et (digitalt) arkiv og forsigtig brug af de eksisterende materialer. Meddele retningslinjerne til arkivbesøgende.

Source: Sisyphus ODB