Profession aromaterapeut

Aromaterapeuter anvender æteriske olier fra urtebaserede produkter i grænsefladen mellem hud og slimhinder for at forbedre klienternes trivsel. De behandler en række sygdomme og fysiske eller psykologiske sygdomme under opsyn og lægens ordre.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Terapeutisk massage

  Massageteknikker, der anvendes til at lindre smerte og andre symptomer, der er forbundet med en række forskellige medicinske tilstande.

 • Fytoterapi

  Plantelægemidlers egenskaber, virkninger og anvendelse.

 • Typer af æteriske olier

  Sondring mellem forskellige typer af æteriske olier, der hidrører fra planter. Disse stoffers helbredende og terapeutiske egenskaber samt deres indvirkning på kroppen. Metoder til spredning, f.eks. gennem luft, indånding eller direkte applikationer.

 • Afslapningsteknikker

  De forskellige metoder og teknikker, der anvendes til at mindske stress og skabe ro i sindet og afslapning. Dette omfatter aktiviteter som yoga, qigong eller tai-chi.

 • Massageteori

  Principper for holistisk terapeutisk kropsmassage, anvendelse af massageteknikker og den relevante kropsholdning, massagesekvenser og forskellige medier, massagefordele og kontraindikationer.

 • Akupunkturmetoder

  Teknikker og metoder anvendt til at normalisere strømmen af Qi-energi i kroppen med henblik på lindring af smerter og relaterede symptomer ved at føre forskellige specifikke typer af nåle ind i forskellige akupunkturpunkter.

 • Konsultation

  Teorier, metoder og begreber vedrørende konsultationer og kommunikation med klienter.

 • Aromaterapeutiske behandlingstyper

  Informationsområde, der skelner mellem forskellige måder at anvende aromaterapibehandling på, f.eks. massage, inhalatorer, bade, forstøvere, kompresser, diffusorer, meditation eller lugtmaskeringsmidler.

Færdigheder

 • Påføre massageolie

  Påføre olie på klienten, enten via sprays, saltbade, massageolier eller inhalationsmetoder.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Udvikle personlige massageplaner

  Fastsætte den massagebehandling, som skal anvendes på grundlag af den medicinske diagnose, ordineringsplanen og efter patientens tilstand.

 • Udvikle terapeutiske forhold

  Opretholde det individuelle terapeutiske forhold for at udvikle personens medfødte helbredende egenskaber, opnå et aktivt samarbejde inden for sundhedsuddannelse og helingsprocesser og maksimere potentialet for en sund forandring.

 • Udvise forståelse for sundhedsbrugeren

  Forstå baggrunden for klienters og patienters symptomer, vanskeligheder og adfærd. Udvise forståelse for deres problemer; udvise respekt og styrke deres selvstændighed, selvværd og uafhængighed. Udvise bekymring for deres velfærd og agere under hensyntagen til klientens og patientens personlige grænser, følsomme områder, kulturelle forskelle og præferencer.

 • Observere sundhedsbrugere

  Observere sundhedsbrugerne og registrere signifikante forhold og reaktioner på lægemidler, behandlinger og væsentlige hændelser, underrette en tilsynsførende eller læge, når det er nødvendigt.

 • Overveje praksis

  Rutinemæssigt evaluere egne metoder, foretage en kritisk evaluering og overvågning af metoder og resultater på sammenhængende, kohærente og passende måder, med opmærksomhed på relevante metoder og anvendelse af feedback fra ledere, tilsynsmyndigheder, andre fagfolk og patienter/klienter med henblik på at tilpasse praksis i overensstemmelse hermed.

 • Rådgive om mental sundhed

  Rådgive personer i alle aldre og grupper med hensyn til sundhedsfremmende aspekter af individuel adfærd og institutioner med hensyn til personlige, sociale og strukturelle faktorer om den fysiske og mentale sundhed.

 • Anvende aromaterapi

  Bruge de terapeutiske fordele ved æteriske olier til at fremstille massageblandinger, cremer eller lotioner og bidrage til at forbedre den fysiske og følelsesmæssige sundhed og trivsel.

 • Drøfte sundhedsbrugerens sygdomshistorie

  Spørge sundhedsbrugeren om vedkommendes helbredstilstand og fysiske velvære og de resultater, der ønskes af den foreslåede behandling, og følge den ordinerede behandling.

 • Fremme mental sundhed

  Fremme faktorer, der øger følelsesmæssig trivsel, såsom selvaccept, personlig vækst, formål i livet, kontrol over situationen, åndelighed, selvretning og positive relationer.

 • Registrere sundhedsbrugeres fremskridt i behandlingen

  Registrere sundhedspersoners fremskridt i behandlingen ved observation, lytning og måling af resultater.

 • Klargøre olier

  Vælge de passende olier til kunden, blande og blende dem med henblik på at skabe skræddersyede forbindelser med specifikke behov og forhold for kunder, føre fortegnelser over de anvendte behandlinger og blandinger, der anvendes under behandlingen.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Finde frem til kundebehov

  Brug passende spørgsmål og aktiv lytning til at identificere kundernes forventninger, ønsker og krav alt efter produkt og tjenester.

 • Tilvejebringe sundhedsuddannelse

  Tilvejebringe evidensbaserede strategier til fremme af sund levevis, sygdomsforebyggelse og -forvaltning.

 • Sørge for at arbejdsområdet er rent

  Sørge for, at arbejdsområdet og udstyret er rent og velordnet.

 • Anvende massageterapi

  Anvende massageterapi til at lindre patientens smerter ved hjælp af forskellige specialiserede teknikker.

 • Følge op på sundhedsbrugeres behandling

  Gennemgå og evaluere, hvordan den ordinerede behandling skrider frem, og træffe yderligere beslutninger sammen med sundhedsbrugerne og deres plejere.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Yde sundhedspsykologisk rådgivning

  Levere sundhedspsykologiske ekspertudtalelser, rapporter og rådgivning om sundhedsrelateret risikoadfærd og årsagerne hertil.

Source: Sisyphus ODB