Profession artdirector

Artdirectors udformer et koncepts visuelle layout. De skaber innovative design, udvikler kunstneriske projekter og leder samspillet mellem alle de involverede aspekter. Artdirectors kan udføre kreative aktiviteter inden for skuespil, markedsføring, reklame, video og film, mode eller onlinevirksomhed. De sikrer, at det udførte arbejde visuelt virker tiltrækkende på publikum.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Koncepter vedrørende forretningsstrategi

  Terminologi, der er knyttet til udformningen og implementeringen af de vigtigste tendenser og mål, der fastlægges af en organisations topledelse, samtidig med at der tages hensyn til organisationens ressourcer, konkurrenter og miljøer.

 • Teaterteknikker

  At forstå teknikker, der faciliterer en vellykket præsentation af et skuespil.

 • Designprincipper

  De elementer, der anvendes inden for design, såsom enhed, målestok, proportion, balance, symmetri, rum, form, tekstur, farve, lys, skygge og kongruens og deres anvendelse i praksis.

 • Sundheds- og sikkerhedsregler

  De sundheds-, sikkerheds-, hygiejne- og miljøstandarder og -love, der gælder for en bestemt aktivitet.

 • Personlig instruktionsstil

  Forstå og analysere specifikke ledelsesmedlemmers adfærd.

Færdigheder

 • Afslutte projekt inden for budgettet

  Sørge for at holde sig inden for budgettet. Tilpasse arbejde og materialer til budgettet.

 • Udvikle et fagligt netværk

  Nå ud til og mødes med folk i en professionel kontekst. Finde et fælles grundlag og bruge dine kontakter til gavn for begge parter. Holde styr på folk i dit eget professionelle netværk og holde dig opdateret om deres aktiviteter.

 • Fastlægge visuelle koncepter

  Bestemme, hvordan et koncept bedst kan repræsenteres visuelt.

 • Udvikle kreative idéer

  Udvikling af nye kunstneriske koncepter og kreative idéer.

 • Analysere et manuskript

  Opdele et manuskript ved at analysere dramaturgien, formen, temaerne og strukturen af et manuskript. Gennemføre relevant forskning, hvis det er nødvendigt.

 • Samle et kunstnerisk team

  Bringe et kunstnerisk team sammen efter at have identificeret behovene, lede efter kandidater, gennemføre interviews og tilpasse sig betingelserne for projektet.

 • Arbejde med manuskriptforfattere

  Arbejde med forfattere på workshops eller gennem manuskriptudviklingsordninger.

 • Udvikle designkoncepter

  Søge information med henblik på at udvikle nye idéer og koncepter til udformning af en bestemt produktion. Læse manuskripter og søge rådgivning hos direktører og andre medarbejdere med henblik på at udvikle koncepter og planlægge produktionen.

 • Skabe nye koncepter

  Finde frem til nye koncepter.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Holde sig ajour med tendenser

  Overvåge og følge nye tendenser og den seneste udvikling inden for specifikke sektorer.

 • Analysere behovet for tekniske ressourcer

  Opstille en liste over de nødvendige ressourcer og det nødvendige udstyr på grundlag af de tekniske behov i forbindelse med produktionen.

 • Følge tidscues

  Iagttage dirigenten, orkestret eller kapelmesteren og følge tidscues for tekst og stemmepartiturer nøjagtigt.

 • Give stikord under en forestilling

  Planlægge de tekniske foranstaltninger og indslag i forbindelse med en kunstnerisk optræden. Bestemme, hvornår skuespillerne træder ind på og ud af scenen. Sørge for, at disse stikord følges for at sikre, at forestillingen afvikles problemfrit.

 • Konsultere producenten

  Rådføre sig med en producent af spillefilm om krav, frister, budget og andre specifikationer.

 • Læse manuskripter

  Læse et teater- eller filmmanuskript, ikke kun som litteratur, men identificere handlinger, følelsestilstande, udvikling af karakterer, situationer, forskellige sæt og locations osv.

 • Lede et kunstnerisk team

  Lede og instruere et komplet team med den nødvendige kulturelle ekspertise og erfaring.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

Source: Sisyphus ODB