Profession assisterende psykolog

Assisterende psykologer støtter psykologer i deres arbejde. De arbejder i sundhedsfaciliteter eller privat praksis, hvor de bistår psykologer med deres behandling af patienter. Assisterende psykologer er sundhedspersonale, der kan vurdere patienter med psykologiske tests og hjælpe med terapi og udføre administrative funktioner.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Evaluering af psykologisk tilstand

  Karakteristika for de metoder, der anvendes til at vurdere psykologiske parametre.

 • Diagnosticering af psykiske problemer

  Diagnosticering af psykiske problemer, som f.eks. lidelser eller sygdomme, og psykologiske faktorer i andre sygdomme inden for forskellige problematikker og aldersgrupper.

 • Psykiatri

  Psykiatri er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Psykologiske indgreb

  Metoder og procedurer, der har til formål at fremme ændring af menneskelig adfærd.

 • Psykologiske begreber

  De psykologiske begreber inden for sundhedsbeskyttelse og sundhedsfremme.

 • Psykologi

  Menneskelig adfærd og resultater med individuelle forskelle med hensyn til færdigheder, personlighed, interesser, læring og motivation.

 • Terapi inden for sundhedspleje

  Principper, metoder og procedurer for diagnosticering, behandling og rehabilitering af fysiske og psykiske forstyrrelser.

 • Psykologisk diagnosticering

  De psykologiske diagnostiske strategier, metoder og teknikker vedrørende sundhedsrelaterede erfaringer og adfærd samt mentale forstyrrelser

Færdigheder

 • Assistere psykolog

  Assistere psykologer i deres arbejde. Asistere ved behandling af patienter såsom ved gennemførelse af test, analyse af korrekt behandling og tilvejebringelse af behandling . Bistå med at føre administrative journaler over patienter.

 • Anvende psykologiske interventionsstrategier

  Anvende forskellige interventionsstrategier til behandling af patienter i klinisk psykologi.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Påtage sig et ansvar

  Påtage sig ansvaret for ens egne faglige aktiviteter og anerkende begrænsninger i egen formåen og egne kompetencer.

 • Konstatere mentale sundhedsproblemer

  Anerkende og kritisk vurdere eventuelle problemer vedrørende mentale sundhedsproblemer/sygdomme.

 • Vurdere patientens behandlingsbehov

  Observere og vurdere patientens adfærd, holdninger og følelser for at forstå, om og hvordan deres terapeutiske behov kan opfyldes ved hjælp af en specifik form for terapi, indsamling og analyse af oplysninger om, hvordan kunden opfatter, reagerer på, og relaterer til kunstneriske stimuli. Relatere disse oplysninger til andre aspekter af patientens liv.

 • Udføre psykologisk forskning

  Planlægge, føre tilsyn med og gennemføre psykologisk forskning, udarbejde papirer til beskrivelse af forskningsresultaterne.

 • Vurdere sundhedsbrugeres skadesrisiko

  Evaluere sundhedsbrugerens risiko for skade på sig selv eller andre, gribe effektivt ind for at minimere risikoen og gennemføre forebyggelsesmetoder.

 • Anvende sundhedsvidenskab

  Anvende en lang række biomedicinske, psykosociale, organisatoriske, uddannelsesmæssige og samfundsmæssige aspekter af sundhed, sygdom og sundhedspleje for at forbedre sundhedsydelser og livskvalitet.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Gennemføre psykologiske vurderinger

  Vurdere patientens adfærd og behov gennem observation og skræddersyede interviews, administration og fortolkning af psykometriske vurderinger og idiosynkratiske vurderinger.

 • Træffe beslutning om en psykoterapeutisk tilgang

  Træffe et informeret valg om, hvilken type psykoterapeutisk behandling der skal anvendes, ved behandling af patienter, afhængigt af deres behov.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

 • Arbejde med psykologiske adfærdsmønstre

  Arbejde med mønstre i en patients eller kundes psykiske adfærd, som kan være ubevidst, som f.eks. ikke-verbale og præverbale mønstre, kliniske processer med forsvarsmekanismer, modstand, overføring og modoverføring.

Source: Sisyphus ODB